SSCW pikkaajalised koostööpartnerid ja toetajad

RIIGIASUTUSED  
Presidenti Kantselei http://kadriorg.ee/
Sotsiaalministeerium http://sm.ee/
Haridusministeerium http://www.hm.ee/
Kultuuriministeerium http://www.kul.ee/
Siseministeerium http://www.siseministeerium.ee/
Välisministeerium http://www.vm.ee/
Keskonnaministeerium http://www.envir.ee/
   
KOHALIKU OMAVALITSUSED  
Sillamäe Linn http://www.sillamae.ee/
Tallinna Linn http://www.tallinn.ee/
Kiviõli Linn http://kivioli.ee/
Narva Linn http://www.narva.ee/
Jõhvi Vallavalitsus http://www.johvi.ee/
Tartu Linnavalitsushttp://www.tartu.ee/
   
SIHTASUTUSED JA FONDID  
Kodanikuühiskonna Sihtkapital http://kysk.ee/
Häsartmängumaksu Nõukogu http://www.hmn.ee/
Keskonnainvesteeriungute Keskus http://kik.ee/
Integratsiooni SA  http://www.integratsioon.ee/
Archimedes SA http://archimedes.ee/
Avatud Eesti Fond http://www.oef.org.ee/
Päikeselill SA http://www.paikeselill.ee/
   
RAHVUSVAHELISED FONDID, TOETAJAD JA ÄRIPARTNERID
Euroopa Liidu Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraat http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
Euroopa Nõukogu Noorte ja Spordi Direktoraat http://www.coe.int/t/dg4/youth/
UNDP (ÜRO Arenguprogramm) http://www.undp.org
UNEP (ÜRO Keskonnaprogramm) http://www.unep.org
UNICEF (ÜRO Laste Fond) http://www.unicef.ee
Tallink Grupp http://www.tallink.ee
Meriton Hotels http://www.meritonhotels.com
Coca-Cola Hellenic http://www.coca-cola.ee
Kalev Chocolate Factory http://www.kalev.eu
Leibur http://www.leibur.ee
Kikka kõrts http://www.kikka.ee
Odil Eesti http://www.lido.ee