Ümarlaua kohtumine „Ennetav sotsiaaltöö soorollide perspektiivist“

5-6 veebruaril 2015 organiseeris Marta Resource Centre  koostöökohtumise teemal „Ennetav sotsiaaltöö sooroliide perspektiivist“.  Sillamäe Lastekaitse Ühing osales ja jagas oma kogemusi ennetavast tööst noorte ja lastega tegelevate organisatsiooniga.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindasid tegevsdirektor Irina Golikova ja õpetaja ning noorsootöötaja Stepan Bondarenko.

Ümarlaua kokkuvõtlev artikel leiad siin.