Infokampaania ja seminarid

Virumaas toimuba infokampaania keskendub lapsevanemate teadlikkuse tõstmisele ja oskuste suurendamisele.

1. Infokampaania meedias ja e-keskkonnas (Lisaks sellele projekt panustab järgmistesse käimasolevatesse kampaaniatesse: „Mul on kõik OK!“, Postita Targalt, Laste abi telefon jt.) ning 5 infopäeva läbi viimine Virumaa piirkonnas (erinevates kohtades nii eesti kui vene keeles) partneritega koostöös ja koordineerimisel (Ida- ja Lääne-Virumaa KOVide ametnikud, Sotsiaalkindlustus amet Lastekaitse Üksus, Rajaleidja, Töötukassa, Tervishoiu spetsialistid/asutused, Politsei ja piirivalveamet, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik, Ida-Virumaa vaimse tervise keskus ja palju muud). Sillamäe LÜ on loonud oma aastakümnete pikkust töö käigus suure koostöövõrgustiku kuhu kuluvad ka sotsiaaltöötajad, lastekaitse töötajad, erinevad riiklikud asutused ja vabaühenduste koostööpartnerid sotsiaal-, hariduse ja kultuuri valdkondadest).

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja Ida-Virumaa Rajaleidja keskusega  korraldab infokampaania raames septembrist novembrini kestvat seminaride sarja „Kasvame koos“.

Sarja raames kutsume vabaühendusi, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid, laste ja peredega töötavaid spetsialiste ning lapsevanemaid

Seminaride eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt, suurendada lapse heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdada spetsialistide ja erinevate asutuste koostööd laste ja perede heaolu tagamiseks.

Seminaride peamisteks funktsioonideks on tõsta inimeste/spetsialistide ja vabaühenduste teadlikust, arendada eestkostet, kaasata huvigruppe ja tutvustada ning arutada ka teiste organisatsioonidega sotsiaal valdkonnas (lastekaitse seaduse, hooldekanne seadus uuendused/reformid, rahastamine, koostöö võimalused jt) toimuvaid muudatused ja olemas olevad probleemid.

Seminaride jooksul tutvustatakse järgmisi teemasid: riiklik lastekaitse ja perepoliitika, perevägivalla ja tervishoiu olukord Ida-Virus, stressist vabanemine, haridusvaldkonna avalikud teenused ja tugi, KOVide laste ja perede heaolu profiil ja arengukavad, haldusreformi mõjud sotsiaalsete teenuste ja heaolu tagamisele, maakondlikult tähtsad algatused/edukad vabaühendused ja nende mõju ühiskonnale, riiklikud ja kohalikud teenused sotsiaalvaldkonnas, koostöö kohaliku omavalitsuse, riiklike asutuste ja vabaühenduse vahel.

Seminarid toimuvad:

  • Narvas (Tartu Ülikooli Narva Kolledžis) 20.09.17 kell 11.00
  • Lüganuse Vald (Maidla Põhikoolis) 04.10.17 kell 17.30
  • Kiviõlis (Kiviõli Vene Koolis) 05.10.17 kell 15.00
  • Kohtla-Järve (Kohtla – Järve Keskraamatukogus) 25.10.17 kell 17.00
  • Rakvere (Rakvere Sotsiaalkindlustusametis) 21.11.17 kell 10.00
  • Jõhvi (Jõhvi Vallavalitsuses) 22.11 kell 10.00

Registreeri ennast veebilehel: http://www.sscw.ee/?id=13191 

Rohkem infot veebilehelt: www.sscsw.ee

Esimesed 30 inimest osalevad tasuta, järgmistele osalustasu 5 eurot. KES EES, SEE VÕIDAB!

Infokampaania läbiviimist toetavad: Sotsiaalministeerium, Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev ja Tallink Grupp.
Meedia partnerid: Raadio 4 (ERR), Ajaleht Põhjarannik, Lites TV.

Seminaride ajad ja kohad:

I seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse: koostöö sotsiaalvaldkonnas"  kolmapäeval,  20.septembril kell 11.00,  Tartu Ülikooli Narva Kolledž aud. 215  (Sihtgrup: vabaühendused, huvitundjad Narvast, Sillamäelt, Narva-Jõesuust ja Vaivarast)


II. Maidlas 4. Oktoobril, Maidla Põhikoolis kell 17.30 ning Kiviõlis 5. Oktoobril, Kiviõli Vene Koolis kell 15.00 (Sihtgrupp: eesti ja vene keelsed laspsevanemad Luganuselt, Sondast, Maidlast, Aserist, Kundalt)
Eksperdid:
Teemad:

III. Kohtla-Järvel 25. Oktoobril Kohtla-Järvel raamatukogus kell 12.00 (Sihtgrupp: vene keelsed laspsevanemad Kohtla-Järvelt, Jõhvist ja teistest piirkonndadest täiskasvanute nädala raames.)
Eksperdid:
Teemad:

IV. Rakveres 21. Novembril koht ja kellaaeg täpsustamisel (Sihggrupp: KOVide spetsialistid, lastekaitse töötajad, sotsiaaltöötajad, riiklikuasutuste esindajad: Viru Vanglast, Haiglatest Lääne-Virumaalt jne).
Eksperdid:
Teemad: KOVide Arengukavade kajastatud laste ja perede heaolu, heaolu profiil linnavalitsuses peale administratiiv reformi, uute seaduste elurakandamisest ja kohaliku muredest, haldusreformi mõjud sotsiaalsete teenuste ja heaolu tagamisest.

V. Jõhvis 22. Novemberil Jõhvi Vallavalitsuses kell 11.00 (Sihggrupp: KOVide Spetsialistid, lastekaitse töötajad, sotsiaaltöötajad, riiklikuasutuste esindajad Viru Vangla, Haiglate esindajad jne).
Eksperdid:
Teemad: KOVide Arengukavade kajastatud laste ja perede heaolu, heaolu profiil linnavalitsuses peale administratiiv reformi, uute seaduste elurakandamisest ja kohaliku muredest, haldusreformi mõjud sotsiaalsete teenuste ja heaolu tagamisest.

2. Lastele/noortele suunatud kaks seminari – kasutades aktiivseid  mänge ja treeningut, seminar "Tugevdame perekonda". Arutelud ja grupitööd. Teadmiste ja oskuste tõstmine spetsialisti kaasjuhtimisel ning pere olukorra kaardistamisel läbi laste ja noorte silmade.

1. Tapas Oktoobris (kuupäev täpsustamisel)

2. Jõhvis 22 September, Jõhvi Kontserdimajas kell 12.00