Kasvame koos 2 - tark ja tugev pere Ida-Virus

Projekti üldine eesmärk on propageerida positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises koostöös arendades ja tugevdades peremudelit ja seeläbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda.

Otsesed eesmärgid

  1. Edendada laste ja nende vanemate omavahelist koostööd.
  2. Tutvustada lastekaitse konventsiooni ja lapse õigusi ning kohustusi.
  3. Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele ja perekasvatuse põhimõtetele.
  4. Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi oskusi.

Sihgtgupp: Otseseid osalejaid on 20-30 peret (vanemad ja lapsed) ja umbes 50+ last/noort.  
Huvigrupid on kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäelt ja teistest ümbretsevatest linnadest/valladest (Narva, Kohtla-Järve, Kiviõli, Vaivara, Toila ja Jõhvi Vald) kui ka KOVide erinevad laste ja noorte asutused.

Tegevused

1. Vanemate ühine seminar "Koos lastega elab õnn" – arutelud ja grupitööd. Teadmiste ja oskuste tõstmine spetsialisti kaasjuhtimisel ning olukorra kaardistamisel.
2. Lastele/noortele suunatud kaks seminari – kasutades aktiivseid  mänge ja treeningut, seminar "Tugevdame perekonda".
3. Suvekool "Meie tark ja tugev pere - 2 päevane sisukas ja ühistegevust rikkas kava vanematele järgmistel teemadel: pere vägivald ja  laste õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas, laste arengu toetamise alused A-Oni., LÕK´i põhimõtete tutvustamine ja teised teemad lisa sellele ka praktiline töö läbi mängude, erinevate ülesannete ja motiveerimist tõstavate ja usaldus väärsuse toetavate meetoditele. Kaasatakse eksperdid ja spetsialistid: Tallinna Ülikoolist, Sotsiaalkindlustusamet Lastekaitse üksuse Ida-Viru piirkond,  Innove Rajaleidja keskus, Lastekaitse Liidust, Ida-Virumaa vaimse tervise keskus, Ida-Virumaa naiste tugikeskus-varjupaik ja palju teised...

4. Projekti kogumiku "Perekasvatus koos lastega" valmistamine ja esitlemine PDF formaadis (vene keeles)

Projekti osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee või telefoni teel: 55602993. 

Lisainfo: Vassili Golikov, projektijuht vassili@sscw.ee, tel 55602993

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium.