EKAKi Ühiskomisjon

 Vabariigi Valitsuse ja kodanikuühenduste esindajate ühiskomisjon Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK)rakendamiseks loodi Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2003. aasta korraldusega.

Komisjoni tegevuse eesmärk on tagada kontseptsioonis toodud prioriteetide ja põhimõtete elluviimine. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni kiitis Riigikogu heaks 2002. aasta detsembris. Kontseptsioon sõnastab kodanikuühenduste ja avaliku võimu partnerluse alused ja raamistiku kodanikuaktiivsuse elavdamiseks ja demokraatia tugevdamiseks Eestis.

2007. aastal tõsteti komisjoni otsustusvõimet ning komisjon läbis põhjaliku uuenduskuuri. Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007 korraldusega nr 380 kinnitati komisjoni koosseisu 22 liiget, sh viie ministeeriumi kantslerid, riigi sihtasutuste juhid, tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonid ning hoolikalt valitud kodanikeühenduste esindajad.

Viimane EKAK ühiskomisjoni koosseisu muudatus toimus 5. juulil 2012. Komisjoni koosseis on institutsioonipõhine. Komisjoni kuuluvad ministeeriumide, riigi sihtasutuste ja vabaühenduste esindajad. Komisjoni vabaühenduste esindajast liikmed valiti avaliku konkursi korras.

Vabariigi Valitsuse ja kodanikuühenduste esindajate ühiskomisjoni tööd juhib regionaalminister Siim Kiisler. Komisjoni tööd koordineerib ja teenindab Siseministeerium.