Sillamäe Lastekaitse Ühingu logo kasutamine

1. Üldsätted
1.1. Kaubamärk Sillamäe Lastekaitse Ühing (logo) on registreeritud Eesti Patendiametis numbriga XXXX XX.XX.2015.

1.2. Kaubamärk SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING on kantud riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse ning selle kohta on välja antud kaubamärgitunnistus.

2. Reklaamlogo SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING kasutamine 

2.1. Sillamäe Lastekaitse Ühingu logo ja tunnuslauset kasutatakse Sillamäe Lastekaitse Ühingui poolt korraldatud ja toetatud trükistel, üritustel, esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jmt kohtades.

2.2. Logo elementide ja nende omavahelised proportsioonid ja värvid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi omavoliliselt deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada.

2.4. Logo põhivariandiks on kolmevärviline (sinine, kolane ja hamust ja valge) lahendus koos lausega Sillamäe Lastekaitse Ühing Sillamäe Society for Chid Welfare. Logo põhivärv on kolased figuurid  ning sinise värvi tekst Sillamäe Lastekaitse Ühing ning hall värbiga inglis keelne tekst Sillamäe Society for Child Welfare valgel taustal. Logo on lubatud kasutada ka negatiivis.

2.5 Logo vähendamisel peab tekst “Sillamäe Lastekaitse Ühing Sillamäe Society for Child Welfare” olema loetav.

2.6 Logo kasutamine on üldjuhul tasuta. Logo kasutamisel ärilistel eesmärkidel määratakse tasu suurus Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja logo kasutaja vahelises lepingus

3. Logo kasutamise luba

Logo kasutamise luba on antud isikutele, kes on saanud luba või toetust Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt. Logo kasutamisel Sillamäe Lastekaitse Ühingu mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga on Sillamäe Lastekaitse Ühingul õigus nõuda logo kasutajalt logo kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu logod 3500 x 2400 px

Sillamäe Lastekaitse Ühingu logo (JPG)

Sillamäe Lastekaitse Ühingu logo (PDF)

Sillamäe Lastekaitse Ühingu logo (PNG)

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juubeli logo (PSD)

Logo ai ja cdr formaadis (AI)