SSCW Programmid

Tänaseks on Sillamäe Lastekaitse Ühingul käimas järgmised programmid, mille raames võetakse ette spetsiifilisemaid tegevusi ja luuakse konkreetseid projekte taotlusvoorudesse esitamiseks:

- Aktiivse kodaniku programm
Suunatud demokraatia arendamisele eelkõige läbi kodanikuhariduse.

Soolise võrdõiguslikkuse programm
Suunatud meeste ja naiste vahelise soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, aga ka soolise võimestamise arendamisele.

Lõimumise programm
Sillamäe Lastekaitse Ühing Ida-Virumaa organisatsioonina tegeleb aktiivselt ka integratsiooni (lõimumise) küsimustega ning arendab projekte paralleelselt eesti ja vene keeles.

Noorte osaluse ja co-managemendi programm (noortefoorumid)
Noored on arvestatav ühiskonnajõud Eestis, seetõttu on oluline, et noored oleksid kaasatud otsustusprotsessidesse. Samaaegselt on programm suunatud Euroopa Nõukogust alguse saanud co-managemendi teooria ja praktika edendamisele, mis eeldab noorte ja vanemate vahel võrdselt vastutuse jaotamist.

Jätkusuutliku arengu programm (peatatud)
Programmi eesmärgiks on luua olemasoleva inglise programmi põhjal Eesti oludele vastav säästlikku elustiili propageeriv programm alaeesmärkidea: 1) Muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus. 2) Edendada võetude kohustuste kirjalikku ülestähendamise läbi nn lifestyle contract'i 3) Näidata noortele, et nad saavad ise ellu viia muutusi oma elustiili ja valikute kaudu.   

Vabatahtliku tegevuse arengu programm
Aasta 2011 oli Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, mille raames Sillamäe Lastekaitse Ühing koos partneritega viis läbi suurprojekti „Homne vabatahtlik“ eelkõige noorte seas vabatahtliku tegevuse arendamiseks. Paralleelselt seati sisse vabatahtliku tegevuse arengu programm. Vabatahtliku tegevuse arengu programma toimub jooksvalt erinevate ja eraldi toimuvate ürituste raames.

Laste õiguste programm
Suunatud laste õiguste kohta teadlikkuse suurendamisele, eelkõige läbi „Märka last“ ja "Kasvame koos" kampaaniate ja väiksemate vanemusele suunatud projektide.

- Kultuuri ja noorte loovuse arengu programm
SLÜ projektipõhist tegevust täiendab igakuuline tegevus Sillamäel Viru 39a aadressil asuva „Märka last“ keskuses.

Rahvusvaheline koostöö
Sillamäe LÜ teostab koostööd erinevate rahvusvaheliste koostöövõrgustikutes ja organisatsioonidest järgmistes piirkondadest Euroopa Liidu ja, Põhjamaade riikide vahel, Läänemere- ja Vahemereriikide vahelise koostöö ning Eroopa-Aasia. Eriti on tugevdanud koostööd Euroopa Nõukoguga, Anna Lindh Foundation, Asia-Europe Foundation. Toimub koostööd ka ÜRO all organisatsioonidega (UNEP, UNDP, UNICEF, ECOSOC).