Rahvusvahelise Lastekaitse (Alpha Omega) päeva tähistamine

1. juuni 2010 – Rahvusvahelise Lastekaitse (Alpha Omega) päeva tähistamine Tallinnas Vabaduse Väljakul koostöös MTÜ Peace Child Eesti ja Lastekaitse Liiduga ning ka teiste partneritega. Lastele kui noortele suunatud haridusliku ja kultuurilise tegus päev.

Üritus toimus Rahvusvahelisel Lastekaitse Päeval, eesmärgiga tähistada antud päeva, aga ka tuua päeva sügavamat multikultuursuse väljundit, et edendada kultuuridevahelist suhtlemist ja kaasata erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga lapsi ja noored ning nende vanemaid. Päeva programm toimus kahes keeles – eesti ja vene. Esinejad ja osalised olid pärit nii Tallinnast kui Ida-Virumaalt (Narvast, Sillamäelt, Jõhvist, Kohtla-Järvelt ja muu). Viidi läbi erinevad informatiivseid ja mängulisi üritusi lastele ja noortele, mis olid suunatud interaktiivsetele ja mitteformaalsetele meetoditele. Üles oli pandud lava ja telk, kus toimusid töötoad. Erinevad noorteorganisatsioonid olid kohal oma programmiga ja jagasid praktilist informatsiooni ning tutvustasid kultuuride tundmisega seotud teemasid.

Päevajuhid olid Oliver Nahkur, Maria Derloš ja Vassili Golikov. Päeva korraldamisel osalesid Tallinna Noorte Infokeskus, Koosvmeste, AEGEE Tallinn, Stability Consulting OÜ, Lastekaitse Liit, Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Peace Child International (UK). Esinesid duo „There’s People“, tantsuteater Triple Bounce“ ja noortebänd „Our Story“.

Projekti toetas Tallinna Spordi- ja Noorsooamet