AGORA

AGORA – strateegiline paneeldiskussioon.

Pakub strateegilist vaadet Foorumil arutluse all olevatele teemadele.

Foorumi strateegilises fookuses on  kolm peamist alateemat:
Osalemine - kodanikuühiskonna üritustel, kohalikel ja riiklikel taotlusvoorudel jm.

Kaasatus - otsustusprotsessis ja poliitikakujundamisel, ühiskondliku elu arendamisel jm.

Koostöö -  eesti ja venekeelsete organisatsioonide vahel, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Paneeli on kutsutud esinema 6 esindajat erinevatest asutustes nende hulgas ministeeriumid, maavalitsus, katusorganisatsioonid, vabaühendused, rahastajad/ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Iga paneelis osaleja räägib 5-10 minutit. Kõigile osalevatele ühendustele või huvitundjatele võimaldatakse esitatada küsimusi ja kommentaare.

Oodatav väljund on peamine sisend Ida-Viru Maakonna täiendamiseks koostatavatesse strateegilistesse ettepanekutesse, lisaks ka KODARI ja Lõimumis kava elurakendamisele.

Kutsutud ekspertide nimed selguvad lähiajal.