RAHVUSVAHELINE KONVERENTS "HARIDUS, KULTUUR JA SÄÄSTVA ARENGU EDENDAMINE NOORTE HUVIDES"

Noortekonverents – see on kahe täis päevane konverents koos kõrval üritustega, mis koondab Eesti osalejad ja EuroMed võrgustikust tippeksperte (Tuneesiast, Taanist, Soomest ja Kreeka).

Konverentsi eesmärgiks on valdkonda tunnustatud eksperti ja esinejate toel püüda adekvaatselt mõistaja lahti mõtestada tänapäeva noorte ja piirkondade väljakutsed, võimalikud tuleviku kriise, mõista paremini nende tekkimise põhjuseid ja mõjusid ühiskonale ning kuidas saaksime tõsta vabakonna huvikaitse tööd säästva arengu eesmärkide kui ka rahvadiplomaatia kaudu. Konverentsil otsime võimalikke lahendusi kuidas edendada rahva diplomaatiat ning kultuuridevahelise dialoogi noorte kui ka vabakonna esindajate vahel, kuidas paremini toetada vähemuste lõimumine ning kaardistada noorte roll säästva arengu eesmärkide saavutamisel.

Konverentsi programm hõlmab paneeldiskussiooni, arutelusid, töötubasid ja koolitusi. Konverentsi tulemusena valmivad noorte ettepanekuid/juht soovitused riikliku asutuste ja vabakonna esindajatele. Konverentsi läbiviimisel me paremini mõtestame kuidas noored ja kodanikuühiskond saaks eskaleerunud olukorras toime saada ja kaardistada koostöö võimalused nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel, et saada hakkama ja aidata testele tulevikus juba oma kogukonnas sama väärsete väljakutsetega. Konverentsile on kutsutud noored, spetsialistid ja  kes on huvitatud jagada oma kogemusi, teadmisi ja toetada rahvusvahelise koostööd s.h Eesti kogemuse levitamisele välismaal (Vahemereriikide piirkondadele).  Eesti vabakonna jaoks on tähtis saada kompetentseid teadmisi ja arvamuseid Vahemerepiirkonnast ning eriti mispuudutab hariduse, kultuuri ja huvikaitse diplomaatias, kuna Eesti riiklik arengukoostöö on keskendatud samadele teemadele.

SIHTGRUPP

Konverentsi ja kõrval üritused on avatud kõigile huvilistele, eriti noortele, avaliku, era- ja vabasektori esindajatele, kelle töö on otseselt või kaudselt seotud noorsootööga, kultuuridevahelise dialoogiga, arengukoostööga, rahvadiplomaatiaga ja poliitika kujundamisega, kodanikuühiskonna arenguga ja huvikaitsega ning ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Oodatud noorteorganisatsioone, haridusasutusi juhte, akadeemikuid, teadlasi, seadusandjaid, planeerijaid ja poliitikaspetsialiste kõigis asjakohastes valdkondades, EuroMed rahvusvahelise võrgustike liikmete ja juhtkonna esindajad, valitsustevaheliste organisatsioonide, valitsuste, ministeeriumide või osakondade esindajaid, rahvusvahelisi rahastajaid, riiklikke ja piirkondlikke inimõigusorganisatsioone. Kokku on oodata kuni 100 inimest.

Koverentsi esialgne ajakava (lõplik ajakava avalikustakse 1.10.2023)

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS  "HARIDUS, KULTUUR JA SÄÄSTVA ARENGU EDENDAMINE NOORTE HUVIDES"

01.12.2023, Tallinn, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotelis, kell 10.00

10.00-11.30 Avakõned Välis ja Eesti tähtsamate külaliste ja rahvusvaheliste fondide/võrgustiku poolt.

Kolm peakõnet: Euromed (rahvusvaheline), Valistuse (riigi tasemel), ning teadusliku/vabakonna (rahvusvahelise võrgustiku/kodanikuühiskonna) vaatenurgast.

 • Kristina Kallas,  haridus- ja teadusminister (avakõne + peakõne)
 • Amb. Hatem Atallah, suursaadik, Erikülaline (tippeskpert) (avakõne + peakõne)
 • Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja (täpsustamisel)
 • Stepan Bondarenko, Sillamäe LÜ juhatuse esimees, tervituskõne

Eesmärk on tutvustada kõigile osalejatele põhiteemasid ja selgitada edasi nende teemade jätkuvat asjakohasust ning vajadust.

11.30-13.15 Kaks paneeldiskussiooni. Tegemist on paneeldiskussioonidega, kust võtavad osa väga erineva kogemusega, kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe vajadust ja väärtustada avatust teistele ideedele, et täita ühiseid eesmärke. Arutelu toimub eri teemadel lähtudes konverentsi teemadest, et tutvustada neile uusi oskusi ja teadmisi koos lõplike koostöötulemustega.

 • “Noorte ja kodanikuühiskonna organisatsioonide roll rohelisepööre ja säästva arengu vastu võitlemisel”
 • “Noored ja haavatavad rühmad otsustusprotsessis: takistuste ja võimaluste kaardistamine kaasava ühiskonna saavutamiseks”
  (Kutsutud ekspertide nimekiri täiendamisel)

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.00 Neli töögruppid, et arutada noorte konverentsi neli põhilised teemad ning korjada sisendit soovituste ja ettepanekute jaoks.

 • Praegused (kultuuridevahelised) haridusalased väljakutsed ja noorte tulevikuväljavaated
 • Noored säästva arengust ja rohelise linnaruumi kujundamise edusammatest ja takistustest
 • Rahvusvaheline arengu koostöö ja rahvadiplomaatia läbi noorte mitteformaalse panuse
 • Inimõiguste elurakendamise väljakutsed ja lahendused globaliseeruvas maailmas

14.00-15.15 Noortele ja kodanikuühiskonna esindajatele kellel on raske töötada töögruppides on mõeldud rahvadiplomaatia ja kultuuridevahlise dialoogi töötuba.

15.15-15.45 Töögruppide tulemuste esitamine

15.45-16.00 Erikülaline: Amb. Hatem Atallah kokkuvõttlik kõne noortekonverensist ja konverentsi lõpp


Konverentsi praktiline info:
Ürituse toimumis koht: Tallinn, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel
Osalejatele on tagatud: toitlustamine, materjalid ja sisukas ajakava.
Osalemine on tasuta!
Töökeeled: eesti ja inglise

Konverentsile saaks registreerida alatest 1.Oktoober kuni 20. November 2023 veebilehel: https://conference.sscw.ee/registreerimine/?lang=et (Seal sa leiad konverentsi kohta kogu informatsiooni ning saad registreerida)

KIIRUSTA KUNA OSALEJATE ARV ON PIIRATUD!

Lisainfo:  email: info@sscw.ee  tel: 55602993 / 55576329.

Konverentsi läbiviimist toetavad: Tallinna Haridusamet, Tallinna Kodurahuprogramm, EuroMed Network (https://www.euromeduc.com/), Briti Nõukogu (People To People Cultural Engagement programmi raames).