Homne Vabatahtlik

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu (SLÜ), Tallinna Spordi ja Noorsooameti, Vaivara Vallavalitsuse ja MTÜ Peace Child Eesti koostöös viidi läbi projekti "Homne vabatahtlik – volunteer for tomorrow!" mille eesmärgiks oli tõsta teadlikkust vabatahtlikkusest endast, et motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks ning koordineerida noortele suunatust vabatahtlikus töös.

Projekt „Homne Vabatahtlik“, inglise keelse pealkirjaga „Volunteer for tomorrow“ oli suunatud sellele, et noored saaksid ise paremini aru vabatahtliku tegevuse võimalustest ja väärtustest ning oleksid valmis ka ise hakkama vabatahtlikeks.

Projekti põhitegevusteks olid:
1. Üle-Eestilised infoseminarid;
2. Konverentsiseeria kolmes keeles;
3. Vabatahtlike tegevnädal 24-30.10.2011;

Kõiki üritusi aitasid lisaks SLÜle ellu viia ka Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Vaivara Vallavalitsus, MTÜ Peace Child Eesti ja teised partnerid üle Eesti.
Projekti peamiseks väljundiks on noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia, mis on suunatud ühiskonna erinevatele institutsioonidele. Strateegia, mille välja töötamisel on arvesse võetud noorte arvamusi ning soove ja ekspertide tähelepanelikkust ning teadmisi, peaks tulevikus tõstma vabatahtlikkuse väärtust ning noorte teadmisi ja motiveeritust. Alustööna on läbi viidud infoseminarid igas Eesti maakonnas, aga strateegia loomine on toimunud eelkõige läbi 3-osalise konverentsiseeria kuhu on kaasatud nii vastava valdkonna eksperdid kui noored ise. Esimesena toimus 21-22.10.2011 noortekonverents „Vabatahtlik töö – kellele ja milleks?“ ja ekspertidele suunatud konverents-seminar „Vabatahtlik tegevus eksperdi silma läbi“, kus välja pakutud lahenduste põhjal on koostati tööversioon. Viimasel konverentsil „Noored-vabatahtliku tegevuse tulevik?“ osalejad töötasid läbi tööversiooni ja pakkusid välja konkreetseid tegevusi sinna lisamiseks.
Valminud strateegia on leitav alloleva lingi alt: http://vabatahtlik2011.sscw.ee/?id=11121 Strateegiaga toimub põhjalik levitusprotsess kuhu on kaasatud nii ministeeriumid kui teised ühiskondlikud institutsioonid. Projekti väljunditeks on ka koolidele suunatud õppematerjal ja projektiinitsiatiivide andmebaas vabatahtlikkuse edendamiseks.Veebilehel on leitav kõik projekti raames valminud dokumendid ja põhjalikum ülevaade projekti tegevustest ja tulemustest.PROJEKTI AMETLIK VEEBILEHT:

vabatahtlik2011.sscw.ee