Temaatilisi matejale vanemate jaoks

Alljärgnevalt oleme koondanud temaatilisi materjale, mida soovitame lugeda (Allikas: Lastekaitse Liit).

Artiklid ajakirjas MÄRKA LAST  – rubriik Hea nõu lastega peredele, kus juriidilist nõu annavad advokaadid:

Lapsed vanemate lepingus – Kirsty Laidvee, Tallinna notar

Mis on perelepitus? – Advokaat Helen Hääl, advokaadibüroo Concordia

“Kes on isa?” – Advokaadi pilgu läbi – Advokaat Helen Hääl, advokaadibüroo Concordia

Suhtlusõigus – Advokaat Helen Tomberg

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite analüüs – Vandeadvokaat Ene Ahas

“Emme, miks see mees mulle vett pähe pritsis“ ehk Kas teise lapsevanema nõusolekut tuleks ikka eeldada? – Vandeadvokaat Katrin Orav

„Muutused abikaasade vararegulatsioonis“ – Advokaat Helen Hääl

„Igal lapsel on õigus mõlemale vanemale“ – Vandeadvokaat Li Uiga ja vandeadvokaat Marian Priks

„Lähisuhtevägivallast ja lähenemiskeelust“ – Vandeadvokaat Ene Ahas

„Parimad kokkulepped lapse nimel“  – Advokaat Veronika Aunpu

 „Kas mu laps rööviti?“ – Vandeadvokaat Senny Pello

„Kui vanem ei maksa elatist“ – Vandeadvokaat Ene Ahas

„Lahutus ja lapse õigused“  – Vandeadvokaat Senny Pello, advokaat Helen Hääl

„Tehingutest alaealise varaga“ – Tallinna notar Ülle-Riin Raja

„Kas ja kes saab pärijaks“ – Tallinna notar Tarvo Puri

“Kas vanavanemad on kohustatud oma lapselapsi ülal pidama?” – Vandeadvokaat Li Uiga

Võimalus lugeda artikleid ka vene keeles:

Обязаны ли бабушки и дедушки содержать своих внуков?

«Кто такой отец» с точки зрения адвоката

ПРАВО ОБЩЕНИЯ

О сделках с имуществом несовершеннолетнего

Станет ли и кто станет наследником?                                                                                        

Развод и права детей                                                                                                               

Прийти к согласию ради ребенка                                                                                         

Если родитель не платит алименты

Обязаны ли прародители содержать своих внуков?


Täiendavat lugemist:

Õigusabiportaali “Jurist aitab” eesmärk on aidata inimestel leida vastuseid igapäevaelus ette tulevatele õiguslikele küsimustele. Palju teemasid seotud ka perekonnaõiguslike küsimustega. Alates 01.05.2014 haldab portaali ning organiseerib küsimustele vastamist Eesti Juristide Liit.

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo nõuandenurk

Riigiportaal Eesti.ee

Claudius Õigusbüroo õigusblogi (sh temaatilised Riigikohtu lahendid)

Koduleht lapse heaolu hindamisest:

Kodulehel on koondatud lapse heaolu hindamise materjale ja erinevaid instrumente (sh lapsekeskseid). Julgustame kõiki materjale usinalt kasutama! Koduleht on pidevas täiendamises. Ettepanekud ja küsimused palun esitage kodulehe loojale – Karmen Toros Tallinna Ülikoolist (lai at tlu dot ee).

Uuringud ja materjalid

Abikaasade varalised õigused

Vanema ja lapse hooldusõiguse tahke on selgitatud Justiitsministeeriumi poolt välja antud voldikus

ELi piiriülesed lapse hooldus-ja külastusõigused

Piiriülene vanemapoolne lapserööv

Hooldusõiguse lõpetamine ja üleandmine. Kohtupraktika analüüs  – Riigikohus 2013

Vanema hooldusõiguse määramise uuring  – RAKE 2013

Perekonnaga seotud seadused ja määrused

Perekonnaga seonduv on peamiselt reguleeritud Perekonnaseadus, perekonnaseisuakte ning -toiminguid puudutav Perekonnaseisutoimingute seaduse ja Riigilõivuseadusega.

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (õigusvõime, teovõime, tehingud ja tehingu kehtetus, esindamine, vastutus teise isiku eest)

Rahvusvahelise eraõiguse seadus (välismaal sõlmitud abielu, põlvnemise tuvastamine ja vaidlustamine, välisriigis toimunud lapsendamine)

Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus

Elatisabi seadus (elatisabi, elatisabi määr, elatisabi maksmise tingimused ja taotlemine)

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus (lapse õigused ja lapse kohustused, laps ja perekond, lapse kohtlemine ja karistamine, laps ja haridus, laps ja elukeskkond, puudega laps)

Kohtuekspertiisiseadus (DNA-ekspertiis)

Abieluvararegistri seadus (abieluvararegister)

Tõestamisseadus (perekonnaseisu tuvastamine notariaalakti koostamisel, ühisvara tehingu esemena)

Lepitusseadus (lepitusmenetlus, vaidluse lahendamise ja lepituskokkuleppe sõlmimise ettepanek)

Sotsiaalhoolekande seadus (sotsiaalhoolekanne, toimetulek, sotsiaalteenus, sotsiaaltoetus, sotsiaalkorter, hoolekandetöötaja, sotsiaaltöötaja, vältimatu sotsiaalabi)

Riiklike peretoetuste seadus (lapsetoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus, ajateenija lapse toetus, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus, sünnitoetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus)

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus, täienduskoolitustoetus)

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus (mehe nõusolek abikaasa kunstlikuks viljastamiseks, lapse õigus saada teada oma kunstlikku eostatust)

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja maavalitsuse kogutavate dokumentide loetelu