Noorte suvekool "Hoolin, kaasan ja mõistan" 2020 a.

SSCW koostöös PCEga, Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Eesti Noorteühenduste Liiduga on rõõm Teid kutsuda Suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan 2.0”, mis toimub 4.- 5 september 2020, Tallink Spa Hoteli konverentskeskuses, kell 10.00.

Suvekooli peamisteks eesmärkideks on käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamist, luua võrgustik, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läi grupitööde, diskussioonide ja töötubade.

Suvekool on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17-35 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele (tervise, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkondadest).

Suvekoolil põhiteemad:
• Noorte vaimne tervis
• Säästlik elustiil ja keskonnakaitse
• Kriisikommunikatsioon
• Noorte osalus ja kaasatus

Suvekooli märksõnad:
“Hoolin” – julgustame kõiki hoolima erivajadustega ja abivajavatest inimestest, ning märkama ja toetama ning kahtlustest rääkima ja nõu küsima.
“Kaasan”– erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine ühistegevustesse ja otsustusprotsessidesse.
“Mõistan” – mõista oma lähedast, kollegi, sõpra ning hädaolukorras oskan abivajajat paremini mõista.

Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende, räägime hetkel toimuvatest muudatustest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele, vaimsele tervisele ja palju muud!

Korralduslik informatsioon
- Suvekool toimub 4-5. September 2020, Tallink Spa Hotellis , mille aadress on Sadama 11a
- Noorteühendustest ootame Suvekooli osalema max. 2 inimest, ootame ka spetsialiste
- Osalemine on tasuta!
- Erivajadustega noortele on tagatud liigipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja muud.

Korraldajad saavad tagada 10 osalejatele majutust (kahekohalises toas), kes on Tallinnast väljast.

Registreerimine Suvekooli toimub kuni 1. September 2020.
Registreeri ennast siin
NB!!! KOHTADE ARV ON PIIRATUD! .

Lisainfo: info@sscw.ee, tel. 55602993

Üritus “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. Suvekooli toimumist toetab Tallinna Spordi ja Noorsooamet.