Dialoogisessionid

eesmärgiks tuua kohaliku omavalitsuse esindajad noortele lähemale ja anda noortele võimalus esitada küsimusi ja avaldada arvamust kohaliku omavalitsuse töö ja tegevuste kohta ning edendada dialoogi traditsiooni, et kohaliku omavalitsuse esindajad näeksid noori ja noorteühendusi kui võrdväärseid partnereid kelle arvamusega peab arvestama ja kellega peaks rohkem koostööd teha.

Kokku viiakse läbi 3 dialoogisessiooni (1 päevalist pikkusega kuni 3 tundi), kuhu on kutsutud on mitmete koolide ja noorteorganisatsioonide noored ja noortepoliitikaga tegelevate eksperte. Noortel on võimalus läbi lühi simulatsiooni mängu pidada kohalikuomavalitsuse/ või volikogu istungit kaasates reaalseid poliitikud/ ametnike  (s.h. ka linnapea), ettevõtjaid ja ka meedia esindajat. Dialoogi sesiooni eesmärgiks viia läbi ka fokusseeritud paneeldiskussioon koostöövõimaluste ja olulisemate noori puudutavate teemade ümber, nagu hariduse rahastamine, vaba aja võimalused, noorte kaasatus poliitikas, noorte tööpuudus ja teised. ning anda praktilised oskused noortele kohalikuomavalitsuse toimumist.

Narva Dialoogisession - Narva Keeltelütseumis 12.10.2016 kell 9.00 

Jõhvi Dialoogisession - Jõhvi Gümnaasiumis