Peace Child Alpha Omega Eesti

Peace Child Alpha Omega. Peace Child – Alpha Omega 2008 - 2010“ on Euroopa Komisjoni programmist „Kultuur 2007-2013“ toetuse saanud Ühendkuningriikide, Eesti ja Türgi vaheline kultuurikoostööprojekt, mille algidee loojad on Ühendkuningriikide noorsooorganisatsioon Peace Child International ja Eestipoolne kaaskorraldaja oli Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Peace Child Eestiga. Peace Child Alpha Omega projekt Eesti tasandil sisaldas nii hariduslikke kui kultuurilisi ettevõtmisi ja koosnes mitmest erinevast tegevusest. Kahe aasta (2008-2010) jooksul osales projektis üle 2500 inimese.

Eesmärgiks ei olnud pakkuda lahendusi, vaid soosida ja edendada kriitilist diskussiooni, propageerida nägemust Eestist kui multikultuursest ühiskonnast ning tutvustada Eestis elavaid erinevaid kultuure ja rahvusi. Projekt toetus kolmele kandvatele ideedele: kultuuridevaheline suhtlemine, põlvkond adevaheline suhtlemine ja religioonidevaheline suhtlemine.

Kontsertlavastus Peace Child Alpha Omega 1. juuni 2010, Vene Teater. David Gordoni võimsal muusikal põhinev kontsertlavastus Peace Child Alpha Omega toimus 1.06.2010 kell 19.00 Vene Teatris Tallinnas, helilooja enda osavõtul. Kontsertlavastuse struktuuri moodustas David Gordoni muusika, selle ümber lõid Reeda Toots ja Peeter Sauter loo, mis vaatles läbi "Eesti elulugude" erinevate inimeste lapsepõlve lugusid erinevatel kümnenditel vahemikus 1920-2010. Projekti loovjuht oli Aarne Saluveer, osalesid Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli segakoor ja sümfooniaorkester, ETV tütarlastekoor, Tallinna Ülikooli Kammerkoor ja Musamari lastekoor. Solistidena astusid üles Lili Kirikal, Anneliis Kits, Anna Kutshinskaja, Taisi Pettai, Mikk Saar, Kristo Ukanis ning näitlejatena osalesid Terje Pennie, Taavi Tõnisson, Tiina Tõnis, Margus Tabor, Teele Uustani ja Kristofer Henn Pai.

David Gordoni, kes on poeet ja filosoof, muusikalise tegevuse eesmärgiks on erinevuste ületamine. Seda nii kultuuride, religioonide kui põlvkondadevahelises suhtlemises, ning tema laulusõnad käsitlevad samu teemasid. Eesti lavastuse Eesti loovmeeskonna poolt loodud stsenaarium keskendus Eestis eri aegadel elanud erineva taustaga inimeste lapsepõlve lugudele. Eesmärgiga näidata, et ükskõik, mis rahvusest me tegelikult oleme, meid kõiki ühendab Eestimaa ja Eesti saatus ja on alati ühendanud. Vahel on täiskasvanute vahel liialt barjääre, et seda näha, kuid lapse silm näeb tõde.

Rahvusvaheline konverents: „Eesti 2050: Noorte tulevik vananevas ühiskonnas“Järgneval päeval toimunud rahvusvahelise konverentsi eesmärkideks oli edendada põlvkondadevahelist dialoogi läbi nii juba tunnustatud ekspertide kui noorte endi ja juhtivate noorteliidrite kaasamise ja luua foorum konstruktiivseks aruteluks riigi arengusuundade üle ja anda noortele endile võimalus avaldada oma arvamust neid puudutavate teemade kohta. 

Konverentsi põhiteemad:
1. Noore inimese roll ühiskonnas täna ja homme 
2. Erinevused kui ressurss 
3. Noorsootöö – väärtus või koorem? 
4. Põlvkondade vahelised suhted nüüd ja tulevikus.
5. Koostöö ja dialoog
6. Noorte tulevik – kas Eestis või välismaal? 
Töö toimus kahes paneelis: ekspertide ja noorte. Es inejate hulgas olid Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi kohusetäitja Pille Vaher, Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna, Lastekaitse Liidu president Katrin Saks, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusest Meie Inimesed Lianne Ristikivi, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laius ja Ida-Virumaa Maavanem Riho Brevil. Noortepaneelis osalesid Generation Europe’i suursaadik Timo Uustal, Eesti Puuetega Koja esindaja Getter Tiirik ja Koosvmeste juhataja Oliver Nahkur. Väliskülalistena astusid üles Peacechild Internationali president David Woollcome, helilooja David Gordon, Peace Child Argentina esindaja Eugenia Capalbo ja FredFoundationi juhataja Fred Matser. 
Konverentsil oldi optimistlikud ja rõhutati koostöö vajalikkust ning noorte innovatsiooni efektiivse rakendamisvõimaluste otsimist. Populatsioon vananeb ja noori ootavad ees mitmed katsumused, kuid noor inimene on oma olemuselt leidlik ja paanikaks ei ole põhjust.

Projekti sponsorid ja toetajad Projekti toetasid Euroopa Komisjon, Kultuuriministeerium, Tallinna linn, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Coca-Cola Hellenic, Leibur, Aspire Studio, Vene Teater, Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool ning ja palju teised.. Meediatoetajateks on Eesti Rahvusringhääling, Delfi, Sky Pluss, Russkoe Radio, Den za Dnjom, ja Postimees

PROJEKTI AMETLIK VEEBILEHT: 
http://pcao.sscw.ee 

Veebilehel on leitavad kõik projekti väljundid ja põhjalikum informatsioon projekti tegevustest ja tulemustest.