"Kodanikuühiskond Eestis - noored tulevad 2

Projekti raames viiakse läbi koolituste seeria alapealkirjaga "Kodanikuühiskond Eestis - noored tulevad 2", mille eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade kodanikuühiskonnast ja kodanikuühiskonna arengust Eestis kombineerides teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi ning demonstreerida kodanikuühiskonna praktilist väärtust ja teha põhjalikum ülevaade kodanikuühiskonna toimimise olulisest osast, milleks on projektikirjutamine ja – juhtimine. Ning seeläbi integreerida venekeelsed üldhariduskoolide noored tugevamalt Eesti kodanikuühiskonda.

Koolituste seeria koosneb 10 tunnise loengutest mis toimuvad kord kuus kahes koolis Tallinnas ja kahes koolis Ida-Virus. Koolituste seeriat viivad läbi koolitajad Peace Child Eestist ja koostööpartnerite esindajad, kellel on pikaajaline praktiline kogemus kodanikuühiskonnas aktiivselt tegutsemisest ja vajalikud teoreetilised teadmised. Koolituste seeria koosneb järgnevatest alateemadest:

1. Sissejuhatus. Kodanikuühiskonna mõiste + Vabaühendused ja nende roll
2. Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuses
3. Kommunikatsioon noorete ja vabaühenduse eluringis 
4. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon. Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori vaheline koostöö

5. SEMINAR I: Projektikirjutamine ja juhendamine. Teooria 
6. SEMINAR II: Projektikirjutamine ja juhendamine. Praktika
7. Vabatahtlik tegevus ja selle arendamine (kaasatakse MTÜ Kodukant)

8. Euroopa mõju Eesti kodanikuühiskonnale: Euroopa kodakondsus, võrgustikutöö ja Euroopa rahastus. (koostöös ESML, IVKV ja ENL)
9. SEMINAR III: Kodanikuühiskonna saavutused Eestis: Praktilised näited (Külastame noorteühingu, KÜSK ja EMSL)
10. Kokkuvõtted. Kodanikuühiskonna tulevik

Koolitusseera toimub eesti keeles võimaldades vajadusel ka tõlget vene keelde. Seda seetõttu, et pakkuda noortele võimalust praktiseerida eesti keelt ja tunda ennast kindlamalt kodanikuühiskonna temaatikas ka eesti keeles, aga samaaegselt tagada, et nad saavad toimuvast 100% aru. 

Projektis osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee 

Lisainfo: Vassili Golikov, projektijuht vassili@sscw.ee

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeerium.