Rahvusvaheliste konverentside seeria “Globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel” 2020-2021

Meil on hea meel kutsuda Teid või Teie organisatsiooni osalema rahvusvaheliste ürituste sarjas, mis on pühendatud ÜRO 75. aastapäeva tähistamisele ja tema olulisele rollile globaalses koostöös.

Esimene üritus (rahvusvaheline konverents ja kõrvalüritused) toimub Tallinnas, Eestis 20. – 23. veebruaril 2020. Sündmus toimub ÜRO “Globaalse arutelu kampaania” raames mida korraldatakse koostöös erinevate riikide partneritega. Üritus on kaasrahastatud või toetatud: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Spordi ja  Noorsooameti, Eesti Kultuuriministeeriumi, Tallink Gruppi, Integratsiooni Sihtasutuse, Peace Child Internationali, ja teiste rahvusvaheliste partnerite poolt.

(Teine ettevalmistab konverents toimub Tuneesias 5-11. September 2020, ning kolmas Londonis, 24. Oktoober 2020). Kokkuvõtlik ja kõige tähtsam konverents toimub 25.02 - 1.03.2021 Tallinnas ja Narvas, kuna oktoobri kuus plaanitud 2020 konverets, pidime lükkata seoses COVID 19 mõjuga.

“ÜRO 75. aastapäeva globaalne arutelu 2020″ on rahvusvaheline kõrgetasemeline üritus, mis on avatud huvi tundvatele organisatsioonidele ja üksikisikutele, erinevate ülemaailmsete võrgustike liikmetele ja huvitatud osapooltele, et mälestada ÜRO 75. aastapäeva ja arutada globaalse koostöö rolli soovitud tuleviku ülesehitamisel.

Lisaks selgitame välja peamised takistused, millega seisame silmitsi ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisel üha digitaliseeruvas ühiskonnas, kasvavas noorte tööpuuduses ja lõhestatud ühiskonnas. Lõpuks arutame rohelise majanduse (kliimamuutused) ja kultuuridevahelise dialoogi rolli ühiskondade ühildamisel nende keskkonnaga ning lõhe parandamisest, mis selle osi lahku kisub.

See sündmus ühendab praktikute, poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide, meedia ja rahvusvaheliste rahastajate ainulaadseid piirkondlikke võrgustikke (Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika).Rahvusvaheline kokkutulek on nelja päevane üritus, millele järgneb kohe pärast konverentsi korraldatud intensiivne programm (organisatsioonidele/asutustele ja noortele) koos kõrgetasemeliste arutelude, töötubade, koolituste, õppevisiitide, projektiettepanekute ja arendustööga. 

PEAEESMÄRK

Ürituse peaeesmärk on arutada ülemaailmse koostöö rolli, edendada vastastikust mõistmist ning koostööd Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika vahel läbi poliitilise dialoogi, eriti inimõiguste küsimustes. Korraldajad soovivad aidata luua ruum avatud ja mittekonfrontatiivsele arutelule ametlike organisatsioonide esindajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikisikute esindajate vahel. Panustada globaalse sündmuse “UN 75 – Globaalne arutelu 2020” ettevalmistamisprotsessi, mis toimub 2020. aasta oktoobris Eestis.
TÄIENDAVAD EESMÄRGID

- Ürituste eesmärk on suurendada osalejate teadmisi ÜRO säästva arengu eesmärkidest, inimõigustest ja digitaalsest ühiskonnast globaliseerunud maailmas ning suurendada nende suutlikkust edendada ÜRO säästva arengu eesmärke ja inimõiguste kaitset nende igapäevases tegevustes.

Ürituse lõpuks on osalejatel:
• Teadmised, kuidas saaks ÜRO säästva arengu eesmärke saavutada kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil ning kuidas nad saaksid anda oma panuse ÜRO säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamisse.
• Omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas kasutada olemasolevaid rahvusvahelisi ja piirkondlike inimõigusi käsitlevaid vahendeid noorsõbraliku poliitika ettevalmistamisel ja rakendamisel.
• Omandatud uued oskused ja teadmised digitaalse ühiskonna teemadel ning hea valitsemistava kohta.
• Parem arusaam ÜRO säästva arengu eesmärkidest, ülemaailmse koostöö olulisusest, inimõigustest ja noorte mõjuvõimu suurendamisest piirkondlike protsesside ja rahvusvahelise poliitika kontekstis.
• Kodanikuühiskonna organisatsioonide, valitsuse esindajate ja muude asjakohaste organisatsioonide võrgustiku loomine.

SIHTGRUPP

Rahvusvaheline üritus on avatud ÜRO süsteemi organisatsioonide esindajatele, valitsustevaheliste organisatsioonidele, valitsustele, ministeeriumidele, rahvusvahelistele rahastajatele, inimõigustega tegelevate riiklike ja piirkondlike inimõiguste asutustele, noorteorganisatsioonidele, haridusasutustele ja huvitatud täiskasvanutele. Arvestades ruumi piiranguid, julgustame ÜRO säästva arengu eesmärgi rakendamise nimel töötavaid kodanikuühiskonna organisatsioone kandideeima võimalikult kiiresti oma osaluse tagamiseks. Rahvusvaheliste osalejate jaoks on saadaval kokku 60 kohta.

METOODIKA:

Kogenud koolitajad/eksperdid kasutavad erinevaid õppemeetodeid, et edendada ÜRO säästva arengu eesmärgi ja inimõiguste teoreetiliste lähenemisviiside ning praktiliste oskuste ja teadmiste tõhusat ja interaktiivset õppimist. Programm koosneb plenaarloengutest/kõnedest, kõrgetasemelistest paneeldiskussioonidest, töötubadest, õppevisiitidest ja rühmatöödest. Praktiline rühmatöö on võtmekomponent, kus osalejad saavad üksteiselt õppida, luua ühiseid koostööalgatusi ja uurida väga aktuaalseid teemasid, mis on olulised nende riiklike ja kohalike tavade osas ÜRO säästva arengu eesmärgikide ja oma eesmärkide saavutamisel.ÜRO ja globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel

PEATEEMAD:

  • ÜRO reform
  • ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamine
  • Lõhestatud ühiskond ning rahvusvaheliste kogukondade tervendamine kultuuridevahelise dialoogi kaudu
  • Majanduskasvu saavutamine noorte töötuse vähendamise kaudu
  • Digitaalne ühiskond ja väljakutsed globaalses maailmasKliimamuutustega kohanemine, investeerides rohelisse majanduskasvu, keskkonnasäästlikku energiasse ja keskkonnatehnoloogiasse

KAASATUD EKSPERDID

Ürituse sisu toovad teieni Euroopa, Aasia ja Aafrika eksperdid ÜRO 17 säästva arengu eesmärkide ja rahvusvaheliste inimõiguste valdkonnast, valitsusametnikud, rahvusvahelised sihtasutused, noorteorganisatsioonid ning piirkondlikud ja rahvusvahelised organisatsioonid. Üksikasjaliku programmi leiate veebilehelt.

OSALEJA PROFIIL

  • Töötav spetsialist, eelistatavalt 1-5-aastane või rohkem töökogemust inimõiguste, ÜRO säästva arengu eesmärke puudutavate küsimuste, noorteorganisatsioonide, 16-aastaste ja vanemate noorte, seaduse, avaliku korra, arengupoliitika või muude asjakohaste valdkondade valdkonnas.
  • Seotud või vastutav oma organisatsiooni praeguse või kavandatava töö eest ÜRO säästva arengu eesmärkide rakendamisel ja töötab noorsooprobleemidega seotud kodanikuühiskonna valdkondades. (Osalejatel ei pea olema otsest kogemust inimõiguste jms alal töötamisel, kuid nad peavad näitama pühendumust lähitulevikus seda teha.)
  • ÜRO liikmesriikide kodanik
  • Kõrge inglise keele suuline ja kirjalik oskus
  • Võimalus osaleda kogu 3,5-päevasel üritusel

OSALEMISE KULUD

NB!!! Eesti noored osalevad üritusel tasuta!
Kõigile Eesti osalejatele (v.a. noored ja korraldaja poolt otse kutsega osaleja)  ehk organisatsiooni ja asutuste esindajatele/tava isikutele) on osalustasu 100 EUR, mis tuleb tasuda registreerimisel.
Osalustasu sisaldab – toitlustamine (3 lõunat,  pidulik õhtusööki, kohvipausid),  konverentsi materjalid,  ja programmi pöös s.h. ka kultuurprogramm.
NB! Kõik lisakulud katavad osalejad ise, sealhulgas katmata söögid, hotelli minibaar, täiendavad hotelliteenused ja hotellis ööbimise lisaööd ning muud kulud, mida ei ole korraldajatega kokkulepitud.
Osalustasu peaks tasuda registreerimisel, järgmiselt:
Sillamae Lastekaitse Uhing
A/a IBAN: EE861010552012406004 SEB Bank
Summa: vastavalt teie staatusele (täiskavanu / organisatsiooni esindaja)
Selgitus: Nimi ja perekonnanimi – Osalustasu – UN75 GC  Feb 2020

NB !!! Korraldajad ei kata osalejate transpordikulud, kui seda ei ole kooskõlastatud ja kinnitatud korraldaja.

KUIDAS KANDIDEERIDA

Palun täitke veebipõhine taotlusvorm www.udsdg.ee/registreerimine  15. veebruariks 2020.
Küsimuste korral, võtke ühendust:
Mr. Vassili Golikov, SSCW programmide direktor ja rahvusvahelise kohtumise “UN75 globaalne vestlus 2020” juht:
 vassili at sscw dot eeT: (+372) 55602993-