Liikmelisus organisatsioonides ja võrgustikutes

Rohkem kui kaks aastakümmet tagasi regionaalsel tasandil tegevust alustanud väikesest organisatsioonist on saanud tunnustatud organisatsioon, kes on võimeline edukalt ellu viima projekte nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Sillamäe Lastekaitse Ühing on alatest 1990 a. on Lastekaitse Liidu liige ja kuulub ainsa muukeelse organisatsioonina EKAKI ühiskomisjoni (alatest 2012a.), on Euroopa vaesusevastaste organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige (liige alatest 2010a.), Anna Lindh Foundation Eesti (liige alatest 2007a.) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni juures (alatest 2014) ja veebruaris 2015a. sai Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmena ning oktoobris 2015 a. Arengukoostöö Ümarlaua liikmena.

Lisaks sellele Sillamäe Lastekaitse Ühingul on olemas mitteformaalne staatus teisted erinevates rahvusvahelistes võrgustikutes.