ÜRO 75 – NOORTE ARVAMUSFESTIVAL 2020

ÜRO 75 – Noorte arvamusfestival toimus 21-22. veebruaril 2020 Tallink Spa & Conference Hotelis. Kokku ÜRO 75 – Noorte arvavusfestvili programmis võttis osa 139 inimest, abikõlblikud 139 inimest.

Üritusteseeria eesmärgiks oli  kaasata noori ühiskonna lõimumiseks ja tervendamiseks, suurendada noorte teadlikust säästva arengu eesmärkidest ning pidada praktilist arutelu Eesti noorte jaoks tähtsatest teemadest: ühiskonda/kogukonna tervendamine läbi kultuuridevahelise dialoogi, noorte töötus, digitaalne ühiskonna väljakutsed – võistlemine cyber kiusaminest. Lisaks sellele õpetada juurde sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskuseid ja motiveerida noori luua ühis koostöö tegevused/algatused.

Noorte arvaamusfestivali sihtgruppiks oli üle Eesti pärit noored vanuses 17+ eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistid. Üritus viidi läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Ürituse raames tähistati ÜRO 75 aastapäev, kus noor osalejad arutlesid Eesti noore jaoks tähtsat teemad, mis oli seostatud ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Üritus viidi läbi peamiselt eesti ja inglise keeles (oli tagatud sünkroontõlge), kuid osalejate abiks toetamist ka  vene keelse osalejad osa võtma, kuna  meie eesmärk oli lõimida noori ja tugevdada nende keele praktikat ja koostöö võimet. Ürituse raames toimusid nii ametlikud esitlused kui ka töötoad, kuna nad pakkusid noortele vajalikud oskused ja teadmised ning ka praktiline kogemus tippspetsialistide poolt ning ka isiklik koostöö kogemus teiste noortega.

„ÜRO 75 – Noorte arvamusfestivali“ programm oli jagatud kokku kahe päevaks.

Pea ürituse programm koosneb  kahes tööpäevast:

Esimene päeval (21.02.2020) hommikul toimus osalejate registreerimine ja päev avas rahvusvaheline konverents “Globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel”, mis oli avatud osalemiseks kõigilise huvilistele (vanus 17+) eelregistreerimisega, ning konverentsile järgnesid töötubade tutvustamine, teemadel „Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid“ ning pidulik õhtune programm ja võrgustamine.

KONVERENTS

Esimesel päeval toimus rahvusvahelien konverents „Globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel“, mis  moodustas temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt oli võimalik esitada küsimusi ning hiljem laudkonades arutelda käsitletud teemad koos kaasatud ekspertidega. Laudkonda arutelud ning ekpsertide esinemised said konverentsi kokkuvõtte aluseks mida hakkatakse hiljem kasutada suure rahvusvahelise konvernetsi aruteludes mis toimub oktoobris 2020.

Teisel päeval (22.02.2020) toimus põhjalik tööprotsess töötubades (4 teemal) ning õppevisiidid Tallinnas Eesti Noorteühenduste Liidule ja MONDO vabaühendusse, et jagada/vahetada kogemust/oskusi ja arut

elda koostöö võimalusi. Õhtu poolel toimus ürituse kokkuvõtte tegemine ning tuleviku tegevuste ajakava paikapanek ning kojusõit/või võrgustamine.

TÖÖTOAD:

Konverentsi järgnevalt toimusid praktilised töötoad, kus oli võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat lahata ühte konkreetset teemat koos teiste osalejatega.

Töötoad toimusid järgmiste ekspertide juhtimisel:
1.     Ränne: sillutades teed positiivsele rändejutustusele ja kogemustele (Moderaator ja ekspert: Liis Paloots (IOM) ja Meelis Niine (MTÜ Mondo)
2.     Jätkusuutlikkus: jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine ja noortele töökohtade loomine rohelisse majanduskasvu ja ressursitõhususse investeerimise kaudu (Moderaator ja eksperdid: Aivar Kamal (ENL) ja Liis Seeme (STEP program) ning Rusalina Gassõmova (Peace Child Eesti)
3.     Inimõigused ja digitalisatsioon: digitaalühiskond ja 21. sajandi reaalsuseks sobiv inimõiguste režiimi loomine (Moderaator ja ekpsert: Mikk Tarros (ENL) ja Eva Lennuk (ENL)
4.     Kliimamuutused: globaalse kütte peatamine ja ümberpööramine, muutes globaalseid tarbimisharjumusi ning investeerides puhta energia ja keskkonnatehnoloogiasse (Moderaator ja eksperdid: Vassili Golikov (SSCW) ja David Woollcombe (PCI) ning Dmitri Krasnov (Euroakadeemia)

Töötubade raames toimusid grupitööd, mille tulemusi esitleti arvamusfesivali lõpus ning hiljem kasutatakse järel üritustes. Töötubades kaardistati nelja valdkonna olukorraa ning suurimaid väljakutseid ning tutvustati noorte arvamused millele nad tundsid huvi ja muret. Noortel oli võimalik teha ettepanekuid rahvusvaheliste ning riiklike arengustrateegiate täiendamiseks. Väliskülaliste abil arutleti ka erinevate äärmuslike lähenemiste mõju inimõiguste ja digitaliseerimise valdkonnas ning kas ja kuidas saaksid noored parandada sallivust ühiskonnas ja edendada kultuuridevaheline suhtlemine oma kogukonnas. Töötubade tulemusi võeti arvesse oktoobri Globaalse ürituse ettevalmistamisel ning kava koostamisel.

Pratilised väljundid:

  • Projektis otseselt võtis osa 139 inimest ning 10 koostööpartner organsiatsioonidest.
  • Meedia ja sotsiaalmeedias kampaania "ÜRO 75 – noorte roll säästva arengu eesmärkide saavutamisel”, mille kaudu jõume 10 000 inimesteni.
  • Pidasime sisuka diskussiooni noortega säästva arengust ning noorte tööpuudusest, digitaalse ühiskonna ja tema väljakutsetest (s.h. cyber kiusamisest, privaatsusest, õigustest), kliimamuutustega kohanemine ja keskkonnasäästlikkuse edendamine ning kogukonnade tervidamisest/lähinemisest ehk kultuuridevahelie dialogist.
  • On korraldatud tipptasemel ÜRO 75 Noorte arvamusfestival (mis sisaldas rahvusvaheline konverents + töötoad ja õppevisiidid)
  • Ürituse materjalid jäädvustatud veebilehel www.unsg.ee , ning video ja pildid üritusest
  • Ürituse raames on edasi arendatud noorte võrgustik ja facebooki grupp (kuhu kuuluvad nii ürituses osavõtnud noored, kui ka huvitundjad ja kaasatud eksperdid)
  • Tunnustamis üritus, et tänada aktiivsed osalejad ja toetajad ning partnerid.