2016 AASTA LASTE SÕBRA TIITLI SAAJAD

Sillamäe Lastekaitse Ühing jagas 02.06.2017 Sillamäe "Märka Last" keskuses toimunud tunnustusüritusel välja Laste Sõber 2016 tiitlid neile, kes eelneval aastal Ida-Virumaa laste heaolusse kõige rohkem panustasid, kokku viies kategoorias:

Laste Sõber Laste Õiguste Tagamisel

- MTÜ Pereprojekt (Matveika Lastekeskus)

Laste Sõber Hariduses

- Roman Smolov, Kivioli Vene Kool
- Virge Tiinas, Maidla Kool
- Ida-Virumaa Rajaleidja keskus

Laste Sõber Heategevuses 

- Sillamäe linna Keskraamatukogu

Laste Sõber Meedias 

- Sergei Rõmmar /ERR
- Aleksei Fjodorov /AK ERR

Laste Sõber Kohalikus Omavalitsuses

- Ingar Dubolazov, Jõhvi Vallavalitsus
- Eve East, Ida-Viru Maavalitsus

Lisaks neile tunnustusti kategooriate väliselt tänikirjadega: Vaivara Lasteaed; Aleksandr Gustsin, MTÜ Sillsport; Venera Naumkina, Irina Golubeva, kogukonna arendamise ja vabatahtlikusse töösse panustamise eest ning eraldi tunnustutati head koostööpartnerid: - Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksus ida piirkond, Narva Keeltelütseum, Narva Soldina Gümnaasium ja Kohtla-Järve Maleva Põhikool