2011. aasta tegevus

Sillamäe Lastekaitse Ühingu jaoks oli 2011 aasta tegevuse suunajateks:

1. 2011 aasta oli Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, millest tulenevalt SLÜ võttis endale ülesandeks edendada noorte seas vabatahtlikku tegevust.

 

2. Eeltöö 2012 aastal toimuvale Rio +20 ÜRO Jätkusuutlikku Arengu Konverentsile ja sellest tulenevalt noorte arvamuse kaasamine jätkusuutliku arengu edendamisse.

Ülevaated kõikidest 2011. aasta toimunud suurpojektidest on leitavad alamenüüs.