Kasvame koos: kuidas lastele ja noortele saada iseseisvaks?

Projekti üldine eesmärk on propageerida positiivset kasvamist koostöös vanemate ja lastega läbi laste iseseisvuse arendamise, ning iseseisvate teadmiste ja oskuste pakkumise. 

Sihtgrup: Otseseid osalejaid on 10 peret (vanemad ja lapsed) ja 60 last/noort lastekaitse päeval. Huvigrupid on kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäel kui ka KOV erinevad asutused (Lasteaed Rukkilill, Lasteraamatukogu, Noortekeskus, MTÜ Miloserdie).

Tegevused:

  1. Vanemate seminar 19.05.2013 – arutelud ja gruppitööd. Teadmiste ja oskuste tõstmine spetsialisti juhtimisel. 
  2. Lastele/Noortele seminar 27.05.2013 – kasutades aktiivseid ja seikluslikke seminare.
  3. Lastekaitsepäeva tähistamine Lasteaias "Rukkilill" 31.05-1.06.2013
  4. Matkapäev 08.06.2013 - praktilised tegevused mis on suunatud iseseisvuse arendamisele ning üksteise paremale mõistmisele. Vanemate ja nende laste ühine koostöö. (Orienteerimine ja rolli mängud silmaringi arendamiseks). 

Eeldatav tulemus
Projektis planeeritud ürituste läbiviimise kaudu on osalejad pered (vanemad ja nende lapsed) saanud uusi võimalusi osaleda praktilistes ühistegevustes ning uusi teadmisi ja oskusi, mis toetavad lapse iseseisvaks isiksuseks arengut, kes on võimeline ise võtma vastu otsuseid ja suunama enda arengut. Lastekaitsepäeval lõbus, sisulised mängud ja kingitused osalejate.

Projekti rahastavad Lastekaitse Liit ja Sillamäe Lastekaitse Ühing