MÄRKA LAST KESKUSES LAPSEVANEMATE NÕUSTAMINE ADVOKATUURI POOLT

Sillamäe Lastekaitse Ühing, Lastekaitse Liidu ja Advokatuuri koostöös Sillamäe Märka Last keskuses 2015a. toimub  lapsevanemate nõustamine.

Koht ja aeg: Nõustamine toimub Sillamäe  Märka Last Keskuses (Viru 39a, Sillamäe) Skype vahendusel. Iga kuu viimasel kolmapäeval– kell: 15.00 – 18.00, eelregistreerimise alusel.

Registreerimine:  Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega  telefonil 55550303, 55602993 või e-mailil: info@sscw.ee. Iga abi vajavale inimesele on arvestatud ca 45 minutit advokaadi vastuvõtt igal täistunnil.

Registreerides ennast Advokatuuri tasuta nõustamisele palume Teid edastada järgmise infot:

  • Nimi (ees- ja perekonnanimi), samuti lapse teise vanema nimi (et vältida advokaadil huvide konflikti);
  • Kontaktid (telefon, e-mail) – et vajadusel ühendust võtta;
  • Probleem lühidalt, milles soovib nõu.

Palume Teid, abi vajab inimene, vastata kas olete kuhugi eelnevalt pöördunud?

– Kui ei, siis esmane samm abi saamiseks antud küsimustes, on soovitada inimesel pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltöötaja poole (kontaktid saab leida internetist).

– Kui on, aga ei ole kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistilt või sotsiaaltöötajalt abi saanud – siis registreerida nõustamisele.

– Kui inimene soovib otse kohtusse pöörduda ja soovib sellel teemal abi  – siis registreerida nõustamisele.

Advokatuur saab pakkuda järgmised nõustamise teemad:

Perekonnaõigust puudutavad küsimused:

  • Laste õigused,
  • Laste õigused suhetes vanematega,
  • Vanemate kohustused suhetes lastega,
  • Erinevad peremudelid – õigused ja kohustused,
  • Üksikvanema õigused,
  • Hooldus, eestkoste,
  • Lapsendamine 

Lisainfo: Irina Golikova, 55550303 irina@sscw.ee