Läänemere ja Araabia koostöövõrgustiku seminar

Kultūros centras “In Actio” koostöös teiste Leedu organisatsioonide ja Anna Lindh Foundation liikmetega organiseerisid rahvusvahelise seminari "“Youth for Arab Baltic Cooperation" 19-25 November 2012, Vilniuses, Leedus, kuhu tuli kokku 25 noorsootöötajat Balti ja Araabia riikidest. Eri tegevuste kaudu osalejad arendasid regioonidevahelist noorsootööalast koostööd.
Seminar otsis uusi võimalusi noortele ja noorte koordinaatoritele mõlemast regioonist, et luua võrdse koostöö viise, jagada parimaid praktikaid ja tagada ühtsete tegevuste arengut. 

Seminari ajal osalejad jagasid oma kogemust mitteformaalse hariduse alal, arendasid haridust ja oskusi, mis puudutavad meediat ja kohalikku ühiskonda ning arutlesid aktuaalsed probleeme kahe regiooni vahel.

Ning üks seminari põhipunkte oli ka luua ruum MTÜdele kahes regioonist, et luua või tugevdada koostööd, luua koostöö tegevusi, projekte regioonide vahel Võimaldades meetodeid ja vahendeid ning programme (Youth in Action, Euromed, ALF, jne) edasiseks koostööks.

Tulemuseks Eesti tasandil saab lugeda ka selle, et SSCW koostöös Rootsi, Maroko ja Egiptuse esindajatega pani paika konkreetse projektiinitsiatiivi mida plaani kohaselt realiseeritakse järgneval 2013 aastal.
Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindas Vassili Golikov.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu osalemist konverentsil toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise konkursi kaudu.