Projekti õppematerjalid

 1. Kodanikuühiskond Eestis I OSA 
      • Sissejuhatus. Kodanikuühiskonna mõiste. 
      • Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuse
      • Vabaühendused ja nende roll 

 2.  Kodanikuühiskond Eestis II OSA
      • Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon;
      • Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori vaheline koostöö;
      • Vabatahtlik tegevus Eestis;
      • Euroopa mõju Eesti kodanikuühiskonnale: Euroopa kodakondsus, võrgustikutöö ja Euroopa rahastus. 

3. Projektikijurtamise ja juhtimise seminar