Soolise võimestamise projekt

Peacechild Internationali koostöös välja töötatud ja Euroopa Komisjoni poolt toetatud „Soolise võimestamise projekti“ eesmärgiks oli suurendada kultuuridevahelist koostööd soolise võrdõiguslikkuse alal, et tugevdada naise aktiivset rolli ühiskonnas, aga ka harida mehi olema vastuvõtlikumad ja aktsepteerivamad soorollide muutuste suhtes ja naiste suhtes, kes soovivad realiseerida täielikult oma potentsiaali.

Projekt lõppfaasiks oli käsiraamatu avaldamine, mida on võimalik kasutada õppevahendina partnerriikides ja kasuliku vahendina teemaga tegelevatele mittetulundusühingutele ja valitsusvälistele institutsioonidele. Käsiraamat trükiti Suurbritannias ja 50 tükki on jõudnud Eestisse.

Eestis viidi projekti raames läbi 10 koolitust, mille raames kogutud materjal kaasati käsiräämatu avaldamisse. Rohkem infot luge siin .

Projekti eesmärgid:
Soolise võimendamise projekt on Suurbritannia organisatsiooni Peace Child Internationali poolt juhitav projekt, mille eesmärgiks on tuvastada kõige efektiivsemad naiste võimendamise viise, kaasates võimalikult laia hulka agentuure ja ühiskonnainstitutsioone ning sotsiaalgruppe.
Projekt viiakse samaselt läbi erinevates riikides, et haarata teineteisest kardinaalselt erinevaid kultuurikontekste, avastada ühiseid jooni ja põhilisi erinevusi ning võimalikke põhjuseid neile.
Projekti sihtgrupiks on nii noored naised kui ka noored mehed, sest naiste võimendamise küsimuses on ka oluline harida igas vanuses mehi aktsepteerima ja tunnustama aktiivseid ja edukaid naisi nende ühiskonnas.Klikki pildipeale, et laadida juhendnm

Projekti tegevused:
Projekti käigus viiakse läbi koostöös Suurbritanniaga intervjuud ja koostatakse juhtumianalüüsid olukorra paremaks hindamiseks.

Projekti põhiosa on 5 workshop’i, mille põhjal tehakse järeldused. Projekti lõpus koostatakse ja avaldatakse juhend (Juhend: Teekond soolise võrdõiguslikkuse), mida on võimalik kasutada nii õppematerjalina kui ka praktilise käsiraamatuna.