Ida-Virumaa Kultuurifestival: Rahvusvaheline Rahu Päev


Rahvusvaheline Rahu Päev, 21 September 2009

Rahvusvaheline Rahu päev annab indiviididele, organisatsioonidele ja riikidele võimaluse luua praktilisi rahutegevusi jagatud päeval.

Päev loodi Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni resolutsiooniga 1981 aastal. Esimest Rahupäeva tähistati septembris 1982. Aastal 2002 Üldkogu otsusega kuulutati 21ne september jäädavalt Rahvusvaheliseks Rahu Päevaks.

Rahupäeva loomisega pühendas ÜRO end ülemaailmse rahu saavutamisele ja julgustas kogu inimkonda tegutsema koos selle eesmärgi nimel. 
Loomisarutelu käigus pakuti välja, et:

"Rahu Päev peaks olema pühendatud rahu ideaalide tähistamisele ja tugevdamisele riikide ja rahvuste siseselt ja riikide ning rahvuste vaheselt…Sellest päevast saab ka meeldetuletus, et ÜRO on elav instrument, mis tegutseb rahu eest."

Rahu Päev on oma loomishetkest märkinud meie isiklikku ja ülemaailmset progressi rahu suunas. Kaasatud on miljonid inimesed erinevates maailma nurkades ja iga aasta korraldatakse erinevaid üritusi päeva tähistamiseks ja meelespidamiseks, nii eraviisilisi kogunemisi, avalikke kontserte kui foorumeid kus osalevad sajad tuhanded inimesed.

Igaüks, ükskõik kus saab tähistada Rahu Päeva. See tegevus võib olla lihtne küünla süütamine ja mediteerimine või on kaasatud töökaaslased, organisatsioon või valitsus suures ürituses. Miljonid inimesed üle maailma tulemas kokku, et tähistada Rahu Päeva, selle mõju on märkimisväärne.

Rahvusvaheline Rahu Päev on ka Vaherahu Päev – nii isiklikul kui poliitilisel tasandil. Ida-Virumaa Kultuurifestival tähistab Rahu Päeva üritustega maakonna koolides, aga kutsub kõiki üles kasutama seda võimalust sõlmida rahu oma inimsuhetes ja kogukonnas ning mõelda ka meie aja suurte konfliktide peale.