SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHINGU poolt koostöös partneritega on valmistatud ette erinevaid tegevusstrateegiaid.

STRATEEGIAD:

1. Noorte Vabatahtlikku tegevusse kaasamise stateegia 2012-2015

2. Co-management strateegia Ida-Virumaal 2012-2015