Noorte seminar

Seminar Ida-Virumaal. Seminar võimaldab edukalt kasutada erinevaid aktiivseid strateegiad ja mitteformaalset õppimist. Grupidiskussioonide kaudu saavad kõik osalejad turvaliselt esitada oma arvamust ja olla kindlad, et neid kuuldakse ja nende arvamusega arvestatakse. Diskussioonide kaudu on võimalik vahetada ideid ja leida uusi vaatenurki, mis aitavad leida innovatiivseid lahendusi ühiskonna probleemidele nt läbi meetodi, mille nimi on Conversation Cafe – mitmetasandiline diskussiooni struktureerimise meetod, kus igale osalejale on tagatud sõna ja teiste tähelepanu. Sellele lisaks, ametlikud presentatsioonid pakuvad teoreetilist raamistikku tegevusele ja potentsiaalselt uut informatsiooni osalejatele läbi mõistete käsitlemise, reaalse olukorra tutvustamise ja võrdlusmomendi pakkumise erinevate rahvuste ja riikide vahel. Workshop'ide kaudu on võimalik luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks. Lisaks saavad kõik osalejad turvaliselt esitada ja tõstatada neile olulisi küsimusi ning olla kindlad, et neid kuulatakse ja nende probleemidele pööratakse tähelepanu.

Seminar toimub 25.09.2015 kell 13.00 Narvas, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, Ruum 100. Osalejatele on tagatud materjalid ja toitlustamine. 

Käesolev projekt toob kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja arutleda mõisteid nagu kodakondsus ja selle tähtsus, sallivus ja kultuuridevaheline dialoog, noored poliitikas ning ettevõtlikuse teemad. 

Koolitusseminaril käsitletavad teemad on järgnevad:

1. Sissejuhatav info projektist
2. Tolerantsuse ja kultuuridevaheline dialoogi ülevaade.
3. Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamise tutvustamine. / Noored ja poliitika.
4. Noorte ettevõtlikkus ja aktiivse liidri kasvatamine
5. Rollimängud ja grupitöö.

PÄEVAKAVA
12.30 - 13.00 - Saabumine ja registreerimine 
13.00 - 14.00 - Projekti tutvustamine ja peateemaga tutvumine "Tolerantsuse ja kultuuridevaheline dialoogi ülevaade." - Irina Golikova, Tallinna Ülikooli doktorant 
14.00 - 14.30 - Uue seadusega tutvumine "Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks“ - Edgar Iljin, Peace Child Estonia. 
14.30 - 15.00 Noorte ettevõtlikkus ja nende võimalused ärimaailmas, Stanislav Pirk, IVEK ettevõtluskonsultant 
15.00 -15.30 Lõuna 
15.30 - 17.00 Grupitöö "Noored poliitikas" + Simulatsiooni mäng "Noored poliitikas" 
17.00 - 17.20 Noorte arenguvõimalused Ida-Virus "Parimat praktikat Tartu Ülikooli Narva Kolledži näitel" - Maria Žuravljova, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
17.20 - 17.30 Kokkuvõtted ja tagasiside.

MATERJALID:

Sillamäe LÜ ja projekti presentatsioon (PPT)

Tolerantsuse ja kultuuridevaheline dialoogi ülevaade (vene keeles -PPT)

Noored poliitikas - PCE ettekande (PPT)