Anna Lindh Vahemere Foorum 2013 - Võta osa!

Anna Lindh Vahemere Foorum 4 -7Aprill 2013 Marseille, Prantsusmaa 

Foorum, mis toob kokku rohkem kui 1000 noorte liidrit ja kodanikuühendust, lisaks mõjukatele poliitikakujundajatele, on märkimisväärne üritus, mille eesmärgiks on taasalustada Vahemere ülest dialoogi Araabia Kevade ja Euroopa majanduskriisi ning selle sotsiaalse mõju järgselt.

Foorumi korraldaja on Anna Lindh Foundation ja foorum toimub iga kolme aasta tagant eesmärgiga pakkuda kaasav koht aruteluks, võrgustikutööks ja parimate praktikate vahetamiseks kultuuridevahelise dialoogi alal.

Foorumi peaeesmärgiks on edendada Fondi rolli kultuuridevahelise dialoogi edendamisel kõigis ühiskonna tasandites, toetades kogukonna mobiliseerimise ja osalemise kaudu kodanikualgatuste elluviimist ning Foorum on suunatud nii neile kes juba tuttavad ALFi tegevusega kui ka kolmanda sektori toimijatele laiemalt üle Vahemere regiooni. Erilist rõhku pannakse kohalikul tasandil tegutsejatele. 

Suurim osa osavõtjaid on noored. Kokku 300 osavõtjatest on korraldaja riigist ning 700 mujalt Vahemere ülestest riikidest. 
Anna Lindh Foorum 2013 koosneb kahest peamisest osast- AGORA (paneelsessioonid ja strateegilised seminarid jms), ja MEDINA (töötoad parimatest praktikatest ja seotud metoodikatest jms) - lisaks KULTUURIDEVAHELINE LAAT (koht võrgustikutöö tegemiseks ja oma tegevuse esitlemiseks.

 

Foorumi korraldusprotsess on osavõtlik ja toimub kolmes faasis:
- Ettevalmistus (k.a. ettevalmistavad kohtumised eri riikides)
- Foorum ise;
-Järeltegevused, kus kahe eelmise faasi tulemuste põhjal genereeritakse konkreetsed inititsiatiivid ja tegevused olukorra mõjutamiseks

 

Lisainformatsioon SSCW alalehtedel.

 Foorumi ametlik veeblileht 
http://www.annalindhforum.org