PROJEKTIDE VÄLJUNDID

Infovoldikud ja trükised
· Jätkusuutlik tööelu voldik
· Euroopa Noorte Kohtumine 2011 Jätkusuutlik Areng voldik, programmijuhend, kohtumise lõppdokument ja eesti ning inglise keelne projekti kogumik.
· Projekti Co-management voldik ja Ida-Virumaa Co-management strateegia tööversioon.
· Projekti „Homne vabatahtlik – volunteer for tomorrow“ infovoldik ja noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia.
· „Co-management: Teel koostöö poole“ teooria ja praktika käsiraamat
· "Homne Vabatahtlik" Õppejuhend
· "Säästlikkus kui elustiil" Programmijuhend· Peace Child Alpha Omega Õppeplaanid

 

Videod
·  Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik projektifilm
·  Deep2 in Europe noortevahetuse film
·  Nakid Tegutsevad projektifilm
·  Peace Child Alpha Omega promo videod + trailer
·  Peace Child Alpha Omega dokumentaalfilm
·  Projekti „Jätkusuutlik tööelu“ lühifilm „Ida-Virumaa kui koht enesearendamiseks“ avaldatud 
·  Euroopa Noorte Kohtumise 2011 video ja otseülekanne veebil www.eym2011.eu koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga.
·  Projekti co-management video. 
·  Projekti Homne Vabatahtlik video.
 

Veebilehed (ja kaasnevad interaktiivsed lahendused)
·   Peace Child Alpha Omega http://pcao.sscw.ee 
· 
  E-ressurss „Jätkusuutlik tööelu“ http://tooelu.sscw.ee 
·   Projekti Co-management veebileht http://co-management.sscw.ee
·   Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng www.eym2011.eu koos veebipõhise hindamise ja monitooringu süsteemiga
·   Projekti „Homne vabatahtlik – volunteer for tomorrow“ veebileht koos projektiandmebaasiga. http://vabatahtlik2011.sscw.ee
·   Projekti „Säästlikkus kui elustiil" veebileht http://sustainable.sscw.ee 
·   Projekti „Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014" veebileht http://foorum2014.sscw.ee