Kaasava ja jätkusuutliku Euroopa poole 2021-2022

PROJEKT: Kaasava ja jätkusuutliku Euroopa poole

Programm: KODANIKE EUROOPA

Tegevussuund: Demokraatlik- ja kodanikuosalus

Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust sisserändajate ja vähemuste täieliku kaasamise tähtsusest kodanikuühiskonda ning tagada, et nad mõistaksid ja hindaksid inimeste erinevate maailmavaadete, tavade ja eluviiside normaalsust.

Lisaks on projekti eesmärk toetada rändajate ja vähemuste kogukondi nende õiguste ja kohustuste teostamisel ühiskonnas, samuti kogukonda kuulumise tunde edendamiseks nii kohalikus kui ka Euroopas.

Projekti tegevused hõlmavad järgmist: kuus avalikku arutelu partnerriikides teemadel, mis esitavad väljakutseid vähemustele / sisserändajatele ja meie ühiskonnale; meediakampaania häbimärgistamise ja sihtrühmade kaasamise / integreerimise olulisuse vastu võitlemiseks; ja projekti keskseks sündmuseks on aktiivse kodakondsuse nädal, millel on väga mitmekesine kava.

Meie eesmärk on samaaegselt tõsta teadlikkust ja tähistada vähemuste ja sisserändajate osalemist kohalikul tasandil ja laiemas Euroopa kogukonnas. Aktiivse kodakondsuse nädal sisaldab: kontserte, kultuuridevahelist laata, loomingulisi töötubasid ja rahvusvahelist konverentsi. Selle ürituse ümber on meie eesmärk luua mitteametlik võrgustik organisatsioonidest, valitsusasutustest ja aktiivsetest kodanikest, kes töötavad kohapeal koos sisserändajate ja vähemustega.

Projekti partnerid on Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Belgia, Saksamaa, Holland, Hispaania, Portugal, Slovakkia ja Kreeka. Kokku osaleb projektis 505 inimest.

Tegevused:

28.06-01.07.2021  Hamburg (algselt Amsterdam), prepmeeting - 17 inimest.
01.07-04.07.2021 Hamburg, Public Debates (Western) - 35 inimest
18-21.08.2021 Tallinn, (algselt Bratislava), Public Debates (Eastern) - 36 inimest
16-19.09.2021 Barcelona, Public Debates (Central) - 31 inimest
21-24.10.2021 Rhodes, Public Debates (South) - 31 inimest
18-21.11.2021 Göteborg, Public Debates (Northern) - 32 inimest
15-17.03.2022 Brussels, EU high Level debated with vulnerable groups - 85 inimest
02.05 - 08.05.2022 Tallinn, European active citizens week - 255 inimest

Tulemused:
- Euroopa aruanne sisserändajate ja vähemuste olukorra kohta meie ühiskonnas ning vajalike muudatuste kohta ELi poliitikas (tuginedes avalike arutelude / küsitluste tulemustele ja ekspertarvamustele) koos praktiliste lahendustega.
- Veebiressurss, mille oleme nimetanud kultuuridevaheliseks kodanikuvõrgustikuks. See on mõeldud platvormina kogu Euroopas tegutsevate organisatsioonide / aktiivsete kodanike võrgustiku loomiseks, mis tegelevad rändajate / vähemuste probleemidega ühiskonna erinevatel tasanditel, kuid peamiselt propageerimise, inimõiguste, kultuuri või hariduse valdkonnas.
- Võimestatud ja sallivad Euroopa kodanikud.

Lisateavet selle kohta leiate aadressilt https://inclusiveurope.eu/