2013. aasta tegevus

Sillamäe Lastekaitse Ühingu jaoks oli 2013 aasta märksõnaks jätkusuutlikkus:

1. SLÜ võttis endale ülesandeks edendada noorte seas säästlikku elustiili ja tegi tööd enda organisatsiooni arendamise (arengukava 2014-2017) ja jätkusuutlikkuse tagamisega.

2. Jätkus koostöö arendamine läbi EKAKi tegevuse ja rahvusvahelise koostöö.

Ülevaated kõikidest 2013. aasta toimunud suurpojektidest on leitavad alamenüüs.