Advocacy projekt

Advocacy projekt, oli projekt mis viidi läbi september-detsember 2009. Peace Child Internationali poolt loodud projekti eesmärgiks on edendada mitteformaalset eeskoste alast õppimist noorte seas, et neist saaksid edukad aktivistid, kes suudavad mobiliseerida noorte kogukonnad oma riigis tuleviku probleemide lahendamiseks. Nende probleemide seas võivad olla nii kliimamuutused, vähemate võimalustega noored kui noorsoopoliitika ja teised. 20 esialgset treenitud noorteliidrit viivad oma koduriikides läbi sarnased eeskosteprogrammid, 10 osavõtjaga, mis viib projektist osavõtjate koguarvu 200ni.

20 aktiivset noort üle Euroopa osalesid treeningprogrammis Londonis ja Brüsselis, mis keskendus noorte avaliku esinemise ja eestkoste tehnikate arendamisele, ning hõlmab muu hulgas EL institutsioonide ja poliitika kujundamise alast treeningsessiooni Brüsselis, mis toimus 5ndal oktoobril. Berliini treeningsessioonil osalesid ka Euroopa Komisjoni ja ÜRO Inimasunduste Programmi esindajad.
• 11.09.2009 Kokkusaamine Tallinna kohalike organisatsioonidega.
• 21.09.2009. Kokkusaamine Ida-Virumaa kohalike organisatsioonidega.
• 28.09.2009 – 14.10 London- Brüssel-London-Helsingi.
• Kohaliku kampaania läbiviimine laste ombudsmani teemal september-detsember 2009.
• 101 last toompeale (Tallinnas 20.11.2009 ja Sillamäel 18.11.2009)