Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014

IDA-VIRUMAA
KODANIKUÜHISKONNA FOORUM 2014
 

Foorumi võttmesõnad: Osalemine, Kaasatus ja Koostöö!

Kus: Jõhvi Kontserdimaja

Millal: 28.11.2014 kell 09.00

Kutsutud: MTÜd, SA, KOVid, erinevad asutused, fondid ja huvitundjad

Kõik projekti materjalid ja projektist leab veebilehel www.Foorum2014.sscw.ee

TEEMAD:

  1. Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus ning avalike teenuste osutamine ja delegeerimine
  2. Kodanikuharidus
  3. Poliitika kujundamine ja selles osalemine
  4. Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond
  5. Heategevus ja filantroopia (annetamine)
  6. Rahvusvaheline koostöö