KÜSK toetas SSCW juhtkonna osalemist rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ja koostöö koosolekutel, mis toimusid 9-16.10.2022 Rhodosel, Kreekas

Vabaühenduse "Euroopa Maja Rhodosel" kutsel osales Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtkond (Irinna Golikova, tegevjuht ning Vassili Golikov programmide juht) rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ehk, Rhodose piirkondliku koostöö mudeli rahvusvaheline noorte liidrite konverents“, mis toimus 12-16.10.2022 Kreekas, Rhodosel. 

Kuid enne konverentsi algust pidasime koostöö koosolekud (Eramus+ projektitaotluse kokkupanek, kohtumised kohaliku vabaühendustega ning koolituse pidamine projektijuhtimisest, kohtumised võimu ja meedia esindajatega ning aruteludes osalemine kuidas võimestada kodanikuühiskonna kohalikul tasmsel) erinevate osa pooletega ajavahemikkul 9-12.10.2022. Kohtumiste raames tutvustasime Eesti kodanikuühiskonna toimimist, kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ning rahastamise mudelit, jagasime Sillamäe Lastekaitse Ühing kogemust ja parimat praktikat hariduse, keskkonna, noorte ja vabaühenduste kaasamise, võimestamise ning huvikaitse küsimustes kohaliku kogukonnaga ning kutsutud vabaühendustega ja riikliku esinduste asutustega.

Konverentsi "Rhodes MRC 2022" põhifookus oli rahvusvahelisete organisatsioonide/valitsuste asutuste koostööle (OSCE, NATO, ConfPE, CoE, African Union, Council of The European Union, UofMed, Our planet summit jt) ja Euromed ja Aafrika kodanikuaktivistide ja vabaühenduste kaasamisele nende töösse ning visiooni kujundamisele ühtse kodanikuvaadele kaheksa tähtsa teemadel, mis toetab säästva arengu eesmärkide saavutamisele Euroopas.

Konverentsi jooksul tutvustasime Eesti ühiskonna paremat praktikat  (Eesti ja vabakonna positiivsed tulemusi ja näteid tööl Põhjamaade Ministrite Nõukoguga, Läänemere riikide nõukogus ning ÜRO ja muu organisatsioonides ning vabakonna võrgustikutes, s.h. ka kaks aastat tagasi loodud rahvusvahelise „Green Habito“ mitteformaalne koostöö võrgustiku saavutused laiemas ringis, mis tõi enda poolt uute koostöö sidemetele ja algatustele.

Sillamäe Lastekaitse Ühingul on aastaid arenenud tugevat koostöösidemete Vahemereriikide partneritega ning padnustanud rahvusvaheline koostööprogrammi arengusse mis põhines lõimumise, jätkusuutliku arengu, kultuuridevahelise suhtlemise, noorte oskuste ja huvikaitse arendamisel ning mitteformaalse hariduse teemade edendamisel.

Konverents sisaldas intensiivset programmi peakõnedest, diskussioonidest ja töögruppidest (kus kõik huvigrupid arutasid peamised teemad ja valmistasid ette oma ettepanekuid otsuste tegijatele ja fondidele) ja aruteludest. Konverentsi peamine poliitiline debatt oli pühendatud Euroopa tulevikule.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuht ja programmide juht aktiivselt osalesid konverentsi ja kõrval ürituste programmis Rhodosel ning panustasid konverentsil peakõnepidamise, töögruppi juhtimise, töötuba läbiivimise, ametliku ettepanekute kokkupanemise ning ürituse modereerimise näol.

Eesti ekspertide osalemist Kreekas toimuva töökohtumistes ja konverentsil ning kõrval üritustel  toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu. 

Eesti delegatsiooni pildid
Rohkem infot leiab konverentsi veebilehel: https://rhodesmrc.org/2022/visiting-experts/
Konverentsi peamised pildid leiab siin: https://www.facebook.com/rhodesmrc