Liikmeks astumine

Tahad saada Ühingu Liikmeks?

Sillamäe Lastekaitse Ühingu (SSCW/SLÜ) liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda füüsiline isik, mittetulundusühingud ja muud registrisse kantud juriidilised isikud, kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas Ühingu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega. Juuridiline isik peaks tegutsema põhikirjalistel eesmärkidel vähemal pool aastat. 

Ühingu liikmeks astuda sooviv eraisik või juriidiline isik esitab juhatusele kinnitatud vormis avalduse, milles kohustub järgima Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu üldkogu kinnitatud liikmemaksu, mis vastavalt SSCW üldkogu otsusele on 10 EUR aastas.

Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ja otsuse kinnitab üldkogu.

 

Ühingu liikmetel on õigus:
- valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
- osaleda Ühingu üldkoosolekul;
- saada teavet Ühingu tegevuse kohta Ühingu juhtorganitelt ja tutvuda Ühingu arengu streteegiaga;
- osalede Ühingu  tegevustes, projektides, koolitustel ja muu korraldatavatel organisatsiooni tegevusel
- esitada Ühingu huvid erinevates organisatsioonides, konverentsidel, kohtumistel volituse olemasolul.

Ühingu liikmete kohustused
- järgima Ühingu põhikirja ning täitma Ühingu juhtorganite otsuseid;
- tasuma Ühingu liikmemaksu, üldkogu määratud tähtajaks liikmemaksu arvestusega 10 EUR iga ühingu liikme kohta (alla 18-aastaste liikmete eest liikmemaksu ei arvestata);
- aktiivne osavõtt Ühingu tegevusest;
- Ühingu maine hoidmine ja kaitsmine;

Alates 2006. aastast kehtib liikmete arvestuse süsteem, mille kohaselt iga üksikisikust liige on kantud Ühingu registrisse ning selle tõenduseks väljastatakse talle Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmekaart. Liikmekaardi esitamisel kehtivad talle mitmed soodustused Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt organiseeritud ürituste osavõtumaksu ja Ühingu poolt pakutavate teenuste eest tasumisel, kui ka koostöö partnerite poolt (n.n: Peace Child Estonia, Starlab Agency, Reklamikink, Kogukonna Arengu Ühing, Lastekaitse Liit, EAPN, Tallink, Toila Spa ja muu).

Lisaks teadmiseks:
Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, liikmed Ei kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
Ühingu liikmetele võib kehtestada kohustusi, mis ei tulene käesolevast põhikirjast, Ühingu üldkoosoleku otsusega.

LIITU MEIEGA JA MUUDAME ELU PAREMAKS!

ÜHINGU LIITUMISE 4 SAMMU:
1. Täida liikmeks astumise AVALDUS (word)

2. Saada avaldus Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse nimele (kas prinditud või digitaalne)

Sillamäe Lastekaitse Ühing
Viru 22/1-11
Ida-Virumaa
Sillamäe 40232
Eesti
"Liikmeks Astumine"

või digitaalselt allkirjastatud  e-mailile info@sscw.ee 

3. Maksa enda liikmemaks 10 eur Sillamäe Lastekaitse Ühingu kontole. SEB pank A/a EE861010552012406004 . Makse selgituseks märgi „Liikmemaks+Ees-ja perekonnanime".

4. Saa kätte oma liikmekaardi Sillamäe Lastekaitse Ühingu kontoris või posti teel.


Rohkem infot: info@sscw.ee,  tel 55602993