KÜSK toetas SSCW juhtkonna esindaja osalemist projektitaotluse valmistamise koosolekutel Soomes ja Islandil, mis toimusid 5-14.05.2023

Soome ja Islandi koostööpartneri kutsel osales Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtkonna esindaja (Vassili Golikov, programme juht) 5-7.02.2023 Helsingis, Soomes ning 7-14.07.2023 Islandil rahvusvahelisel koostöökohtumistel, et kaardistada koostöövaldkondi (haridus, kultuur, noorsootöö, säästev areng, roheline majandus, demokraatia, vaesuse võitlemine ja kodanikuühiskonna areng) ja ühised väljakutseid, saades teavet kodanikuühiskonna toimimisest ja arengu võimalustest ning koos ühingute ja huvigruppide esindajatega kokku panna projektitaotlus ja esitada Põhjamaade Ministri Nõukogu Põhja- ja Baltimaade kodanikuühenduste toetusprogrammi raames,. 

Kuid enne projektitaotluse ettevalmistava koosoleku toimumist pidasid partner läbirääkimised koostööpartneritega  Soomes - Fimigrant RY ja Suomen YK-liitto ning Islandil - Nýheimar Knowledge Centre (Hofn) ja PEPP Ísland (Reykavik), et paremini tunda missugused tegevused iga organisatsioonid hetkel teostavad ning missugused arengu oodatused tuleviku koostööst on oodata. 

Lisaks sellele toimusid õppevisiidid ja kohtumised uute vabakonna esindajatega Islandilt, et tutvuda laiemalt nende tegevustega kogemuse levitamiseks, kuid peamine eesmärk oli projektitaotluse kokku panek ja edasine esitamine PMNle.

Kohtumiste raames tutvustasime Eesti kodanikuühiskonna toimimist, kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni, Kodanikuühiskonna Sihtasutust ning vabakonna rahastamise mudelit, jagasime Sillamäe Lastekaitse Ühing kogemusi säästva arengu, hariduse ja lõimumist küsimustest.

Sillamäe LÜl esindaja meelega tutvustas kaks aastat tagasi loodud rahvusvahelise liikumise „Green Habito“ - mitteformaalne koostöövõrgustiku ning tema saavutused laiemas ringis, mis tõi enda poolt uute koostöö sidemetele ja algatustele. Kohtumiste raames Eesti esindaja: tutvustas Eesti kodanikuühiskonna mudelit ja toimumist, peamised tegurid ja eriline tähelepanek oli Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tööst ja koostöövõimalustest (kui ainulaadne ja professionaalselt toimub organisatsiooni/ koostöömudel) ning jagas oma

Pildid leiab sotsiaalmeedias: www.facebook.com/SSCW.ESTONIA

Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja osalemist Soomes ja Islandil toimuva töökohtumistes ja projektitaotluse kokkupanemise koosolekul ning kõrval üritustel toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu.