Olete oodatud rahvusvahelisele konverentsile “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud? 7-8.06.24 Tallinnas

Hea Noor, Kodanikuühiskonna esindaja!

Kutsume Teid osaleda rahvusvahelisel konverentsil “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”, mis toimub 7-8. Juuni 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europa kell 10.00 

Konverentsi eesmärgiks on laiendada ja tugevdada koostööd ja dialoogi noorte ja otsustajate (poliitikud, muutuste tegijad ja mõjutajad) vahel, kes mõjutavad Euroopa demokraatia tulevikku, ning parandada noorte arusaamist inimõiguste, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnaülesest lähenemisest, arendades osalejate individuaalseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Konverentsi raames soovime luua mitmekesise ja kultuuridevahelise noorte koostöövõrgustiku ja sotsiaalse kapitali noorte ja kogukonna, aga ka riigiasutuste vahel. Lisaks sellele levitada noorte sõnumit ja nägemust vajadusest kaasata haavatavad rühmad aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna kujundamisse. Konverents on pühendatud noortele (vanuses 16+), õpetajatele, otsustajatele, kodanikuühiskonna esindajatele, poliitikutele ja meediale, et edendada koostööd, dialoogi ja süvendada osalejate teadlikkust võtmeküsimustes noorte ja ühiskonna jaoks globaalsete muutuste ajal.

Projekti lõpuüritusel toome kokku kuni 120 inimest, et tähistada demokraatia akadeemia tulemusi, arutada peamisi väljakutseid demokraatia tugevdamisel ja seda, kuidas Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste tulemused mõjutavad Euroopat, Eestit ja selle elanikke. See konverents on ka motiveeriv üritus, nii et loodame, et programm jätkub ka järgmistel aastatel (peale KOVi valimisi).

Kavandatav konverents on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning järelduste ja üldiste avalduste tegemiseks äsja lõppenud Euroopa Parlamendi valimiste, noorte kaasamise demokraatlikesse protsessidesse ja noorte osalus kultuuri kohta. Lisaks sellele arendame noorte osalust, aidates kaasa aruteludele ja projektide arendamisele jätkusuutlikkuse ja kultuuri arendamise teemadel, kuna need teemad on praeguses elus väga olulised.

KONVERENTSI ÜLEVAADE

Konverentsi esimesel päeval toimuvad ettekanded ja paneelarutelud demokraatia väljakutsetest, Euroopa Parlamendi valimiste mõjust noortele, noorte rollist poliitikas (arvestades, et pärast seadusemuudatust saavad üle 16-aastased hääletada Euroopa Parlamendi valimistel), noorte ja kogukondade osalemisest otsustusprotsessis, olemasolevate probleemide väljaselgitamisest. Päeva jooksul toimuvad töötoad, mis toimuvad ka teisel päeval, et saada vajaliku lisa teadmisi ja oskusi eelvalitud teemadel. Töögruppide raames töötatakse välja jätkuprojekt ja konverentsi sõnum (ametlik noorte deklaratsioon) ning tutvustakse demokraatia akadeemia tulemused (s.h. info- õppematerjalid ja veebileht). 

Konverentsi erikülalised: T.E Ross Allen, Briti Suursaadik Eestis, Proff. Mette Brogden, Arizon Ülikool (USA), Suursaadik T.E. Hatem Atallah, (Tuneesia); Susanne Kallanvaara, Burgarden Gümnaasium (Rootsi),  Alejandra Hansen, Compass (Taani), Karl Kristjánsson, Nordic Youth (Island).

AJAKAVA
Konverentsi ajakava leiad siit: https://democracy.sscw.ee/ajakava


REGISTREERIMINE
Registreerimine on avatud kuni 3. juunini 2024  veebist: democracy.sscw.ee/registreerimine
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1103781090731414/
NB! Osalemine on võimalik kas ühel või kahel päeval (vastavalt noorte soovile ja vaba kohtadele) 

PRAKTILINE INFO
- Konverents toimub Tallinnas, Hestia Hotel Europa (Paadi 5), II korrusel, Lääne-Euroopa saalis
- Konverents toimub eesti ja inglise keeles (vene keelse osalejate vajadusel on tagatud tõlk)
- Ida-Virumaa osalejatele tagame tasuta bussi Narvast (maršruudil: Narva - Sillamäe - Jõhvi - Kohtla-Järve - Tallinn - Narva)- Osalejale tagatakse rikkalik toitlustus, õppematerjalid, sisukas ajakava.- Osalemine on tasuta!

Lisainfo ja registreerimine: vassili at sscw dot ee või tel 55602993

Konverentsi toetab Briti Nõukogu Eestis, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Kodurahuprogramm, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Eesti Noorteühenduste Liit, Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.
Teie aktiivse osaluse ja positiivse vastuse lootes.

07.06.2024, Tallinn Hestia Hotel Europa (Suur saal) kell 10.00
Konverentsi modereerib: Amb. Hatem Atallah

10.00 – 10.30 Tervituskõned:
– Ursula Roosmaa, Eesti Briti Nõukogu direktor.
– Aleksei Jashin, Tallinna abilinnapea.
– Vassili Golikov, SSCW programmijuht.

10.30 – 11.00 Ettekanded :
– “Valimiste vanuse alandamine 16 aastani kõigil valimistel julgustaks noori osalema ühiskonnaelus” – Hanah Lahe, Riigikogu liige
– “Noorte hääletus 16 – noorte võimestamine muutuste tegijaks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil”. – Kaarel Taimla, juhatuse esimees, Eesti Noorteühenduste Liit
– “Noorte hääl Euroopa Parlamendi valimistel: Mida noored valijatele sihiks seadsid ja pakkusid” – Rudolf Kasper Naruski, Eesti Euroopa Liidu noordelegaat (online)
– „Noored, demokraatia edusammud ja demokraatlik kõrvalejäämine Põhjamaades“ –  Alejandra Hansen, Compass (Taani) 

11.00 – 12.15 *Paneeldiskussioon I “Noorte ja kodanikuühiskonna peamised väljakutsed demokraatia tugevdamisel ja Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste mõju.” 
Arutelu erakondade esindajate vahel (Moderaator: Peeter Taim, politoloog)
– Eesti Reformierakonna esindaja – Hanah Lahe
– Sotsiaaldemokraatide esindaja – Katri Raik
– Isamaa esindaja – Virve Linder
– Eesti200 esindaja -Liisa Pakosta
– Eesti Keskerakonna esindaja – Jana Toom
– Parempoolsete esindaja – Eero Raun
– EKRE (Sinise Ärkamise) esindaja – täpsustamisel
– Eestimaa Roheliste esindaja – Evelyn Sepp

12.15 – 12.30 Kohvipaus

12.30 – 13.30 Paneeldiskussioon II “Noorte roll poliitikas kriisiajal: toetada, uuendada ja arendada?”
– Karl Kristjánsson, Islandi Noored Sotsialistid (Island)
– Josefin Alvarsson, Burgarden Gymnasiumi õpilane (Rootsi)
– Christelle Rammul, Euroopa Parlamendi valimiste noorte valimisvalvur.
– Henrik Harjus, Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi noordelegaat
– German Morris, Noorte programmide juht Peace Child Eesti

13.30 – 14.45 Lõuna (Tallinki restoranis Tempo)
15.00 – 15.15 Erikülalise peakõne T.E. Ross Allen, Suurbritannia suursaadik Eestis
15.15 – 16.00 Töötoad:
“Noored ja demokraatia (osalus)” – German Morris, Peace Child Estonia
“Noored ja jätkusuutlikkus/rohepööre: kompostimine” – Anneli Ohvril, Lets do it World.
“Noored ja haridus” – Reet Laja, Eesti Haridusfoorum
“Noored ja kultuuridevaheline dialoog” – Amb Hatem Atallah, Tuneesia Strateegiliste Uuringute Instituut / Anna Lindh Foundation (Tuneesia).
“Noored, meedia ja poliitika” – Proff. Mette Brogden, Aritonza Ülikool (USA)
16.00 – 16.45 **Töögruppid: noortealgatuse (projekti) väljatöötamine / konverentsi avalduse väljatöötamine
16.45 – 17.00 Tulemuste tutvustamine ja konverentsi kokkuvõtted.

8. juuni 2024, Tallinn, Hestia Hotel Europa

10.00 – 11.30 Rahvadiplomaatia ja kultuuriline jätkusuutlikkus: sildade ehitamine rohelises mõtlemises ja mitmekesisuse omaksvõtmisel – Suursaadik Hatem Atallah, Tuneesia Strateegiliste Uuringute Instituut
11.30 – 12.00 Töögrupid: Millised on takistused noorte ja kogukondade osalemisel otsustusprotsessis?
12.00 – 13.00 Parimate praktikate jagamine noorte ja kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemise kohta inimõiguste, demokraatia arengu ja huvikaitsetöös (EuroMedi ja Põhjamaade piirkonnas).
– Hatem Atallah, Suursaadik (Tuneesia)
– Alejandra Hansen, Noorteühendus Compass (Taani)
– Laura Rajala, Green Habito (Soome)
– German Morris, Peace Child Eesti

13.00 – 17.00 Lõunasöök+ Töötoad

17.00 – 18.00 Töögrupid: Kuidas kaasata haavatavaid rühmi aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna ülesehitamisse (vähemused, erivajadustega inimesed, LGBT-kogukond jne).

 

18.00 – 18.30 Tulemuste ja järelduste tutvustamine

Projekt "Noorte silmad demokraatiale ja Euroopa Parlamendi valimistele 2024" viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.